Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Ozimá řepka na pozemcích s Plasmodiophora brassicae

S rozšířením pěstebních ploch řepky narůstá i důležitost jejích chorob, které byly v minulosti opomíjené. Jedním z významných patogenů se v posledních letech stal organismus Plasmodiophora brassicae Wor., původce nádorovitosti kořenů brukvovitých. Jedná se o půdní patogen napadající všechny rostliny z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) včetně řepky, hořčice, ředkve olejné nebo...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Pro lepší a precizní zemědělství

PlantAktiv, Polcalc III generation, Tron-pH a Ferti MK S 800 SC jsou produkty, které prezentovala firma BioAktiv CZ s. r. o. v segmentu rostlinná výroba. Tato společnost vznikla v roce 2011 a má výhradní zastoupení produktů BioAktiv a Polcalc v České Republice.

Kategorie: Ochrana rostlin

Silné nálety mšic ohrožují sadbové brambory

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje na extrémně silné nálety mšic zejména v lokalitě Březová u Opavy a Lípa u Havlíčkova Brodu. Zachycené druhy mšic patří k přenašečům virů, které způsobují například mozaiky a žloutenky na listech nebo deformaci hlíz bramboru. V ohrožení jsou především porosty brambor určené...

Kategorie: Ochrana rostlin

Virová choroba: čárkovitost pšenice

Čárkovitost pšenice je virová choroba s rozšířením ve všech regionech pěstování pšenice. Původcem je virus čárkovité mozaiky pšenice (WSMV – Wheat streak mosaic virus) patřící k potyvirům. V současnosti se u nás podle odborníků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) vyskytuje roztroušeně a v teplejších oblastech lze nalézt ojediněle i...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Příčiny expanze ozimých trav na orné půdě

Cílem regulace plevelů na orné půdě je postupně snížit zaplevelenost a co nejvíce eliminovat konkurenci plevelů vůči kulturním rostlinám při zachování diverzity plevelných druhů v agroekosystému. Jednotlivá opatření, aby splnila svůj význam, musí být soustavná a promyšlená s cílem postupného snižování zásoby generativních a vegetativních diaspor v půdě. Smyslem fungujícího...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ochrana kmínu proti houbovým chorobám

Kmín patří mezi nejstarší pěstované plodiny, zmínky o něm sahají až do 3. tisíciletí před Kristem. Své uplatnění nachází ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, nicméně jeho nezastupitelné místo je v potravinářství, kde se používá jako koření. V České republice má jeho pěstování dlouholetou tradici. Podle Českého statistického úřadu činila v...

Kategorie: Ochrana rostlin

Peletkovaná návnada proti plzákům a slimákům

Společnost Agro CS a. s. představila v rámci brněnských veletrhů divizi Agroslužby, která zajišťuje dodávky hnojiv a komplexní servis zemědělcům a distributorům v České republice. Novinkou v nabídce je peletkovaná návnada proti všem druhům plzáků a slimáku Sluxx HP. Tento přípravek je v dvacetikilogramovém balení určen pro profesionální použití.

Kategorie: Ochrana rostlin

Současný stav a potřeba chemické ochrany u brambor

Používání pesticidů obecně stále více naráží na odpor především laické veřejnosti a je podvědomě spojováno s nezdravými potravinami, což ovšem vždy zdaleka neplatí. Naproti tomu je požadován dostatečný objem produkce a její vysoká kvalita. To samozřejmě znamená intenzivní pěstování plodin a tomu odpovídající ochranu proti škodlivým činitelům. Extenzivní, respektive ekologické...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny