Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Zdravotní stav brambor během vegetace

Průběh vegetace v roce 2018 byl i pro brambory do značné míry extrémní, ale také lokálně velmi rozdílný, takže jakékoliv zevšeobecnění je obtížné a nemusí platit stejně ve všech pěstitelských oblastech. Specifické podmínky měla ranobramborářská oblast, kde se výsadba vlivem chladného počasí opozdila a značná část porostů byla zavlažována, takže...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Vliv klasových fuzárií na kvalitu odrůd pšenice

Důsledkem napadení klasů obilnin patogeny Fusarium jsou ztráty na výnose, kontaminace zrna mykotoxiny a zhoršení technologické kvality zrna. V odrůdovém pokuse realizovaném na pozemcích Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži a OSEVY vývoj a výzkum, s. r. o., v Zubří ve sklizňových letech 2016 a 2017, se po inokulaci postřikem sporami...

Kategorie: Ochrana rostlin

Výskyt makadlovky řepné v porostech cukrovky

V monitoringu škodlivých organismů je aktuálně zaznamenán silný výskyt makadlovky řepné v porostech cukrovky v okresech Kladno a Praha-východ. Pokud pěstitelé při kontrole porostu zaznamenají povadlost a zaschlé srdéčkové listy, jedná se s největší pravděpodobností o příznaky působení tohoto škůdce. Tyto informace uvádí zpráva zveřejněná na stránkách Ústředního kontrolního a...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Sveřepů se nezalekne

Společnost Sumi Agro Czech s. r. o. představila v rámci zemědělské výstavy Naše pole několik novinek. Mezi nimi herbicid do pšenice Apyros a pomocný rostlinný přípravek Kaishi, založený na aminokyselinách rostlinného původu, které jsou získávány šetrnou metodou enzymatické hydrolýzy.

Kategorie: Ochrana rostlin

Rostoucí význam ozimých plevelů na orné půdě

Posláním regulace plevelů na orné půdě je postupně snížit zaplevelenost, co nejvíce eliminovat konkurenci plevelů vůči kulturním rostlinám při zachování diversity plevelných druhů v agroekosystému. Jednotlivá opatření, aby splnila svůj význam, musí být soustavná a promyšlená s cílem postupného snižování zásoby generativních a vegetativních diaspor v půdě.

Kategorie: Ochrana rostlin

S moderním přístupem k ochraně rostlin

Dvě novinky přináší společnost Bayer, s. r. o., do ochrany obilnin. Herbicid Atlantis Star prohlubuje díky účinné látce thiencarbazone-methyl oproti známému Atlantisu OD účinnost zejména na dvouděložné plevele. Jako zástupce fungicidů vyrobených nejmodernější technologií figurovala v Nabočanech druhá z novinek Variano Xpro. Tyto produkty byly představeny v rámci variant ošetření...

Kategorie: Ochrana rostlin

Vlhkomilné vytrvalé plevele na orné půdě

Uplynulý podzim i velká část zimy byly z hlediska povětrnostních podmínek poměrně příznivé pro vzcházení, růst a vývoj celé řady plevelů. Vyšší úhrny srážek spolu se zhoršenými fyzikálními vlastnostmi půdy, popřípadě dalšími faktory, zapříčinily buď rychlý odtok vody z pozemku, nebo naopak voda na polích po dlouhou dobu stála. V...

Kategorie: Ochrana rostlin