Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

U kapličky se sešli už po třetí

Na jižní Moravě proběhl v pořadí šestý ročník vinařského semináře společnosti Belchim Crop Protection Czech Republic s. r. o. Zájemci o pěstování révy vinné se sešli již po třetí ve Vinařství u kapličky v Zaječí. V rámci semináře se dozvěděli o nových kombinacích účinných látek k ochraně révy vinné, o...

Kategorie: Ochrana rostlin

Novinky pro budoucnost pěstování plodin

Společnost Syngenta přináší inovativní řešení z hlediska ochrany a pěstování rostlin. Proč jsou nová řešení důležitá a možná důležitější než v minulosti? Tuto otázku si kladl a zároveň zodpověděl ředitel marketingu komerční jednotky Centrální Evropa společnosti Syngenta Igor Stojanovski v rámci zimních konferencí pořádaných firmou Syngenta Czech s. r. o.

Kategorie: Ochrana rostlin

Integrovaná ochrana kmínu kořenného

Kmín kořenný je významnou minoritní komoditou českého zemědělství, která přitahuje zájem pěstitelů. Efektivita jeho pěstování je závislá především na tržní poptávce, na dodržování zásad správné agrotechniky a na ochraně proti škodlivým činitelům. Problematika chemické ochrany minoritních plodin obecně je komplikovaná skutečností, že se ocitly mimo hlavní komerční pozornost výrobců přípravků...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě

Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., z Agritec Plant Research s. r. o., Šumperk a kol. hodnotili v letech 2016 a 2017 v maloparcelním pokusu s ozimou řepkou fungicidní sledy. Cílem bylo zjistit, zda může být rozdíl v termínu aplikace (počátek květu versus plné kvetení) příčinou rozdílné účinnosti fungicidních přípravků.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Přichází do České republiky

Australská společnost zabývající se ochranou rostlin Nufarm Limited oznámila, že dále rozvíjí své podnikání ve východní Evropě a v roce 2019 otevře svou novou pobočku v České republice. „Chceme nabídnout širokou škálu přípravků na ochranu rostlin se známými účinnými látkami, jako jsou MCPA, chlortoluron, CCC, florasulam, azoxystrobin, fluazifop a prochloraz,...

Kategorie: Ochrana rostlin

Silný výskyt dlouháče kukuřičného

Na jaře 2018 byl na více lokalitách jihozápadního Slovenska zaznamenán zvýšený výskyt škůdce dlouháče kukuřičného (dlhánika kukuričného) v porostech okopanin, zvláště na porostech, kde byla předplodinou kukuřice. K přemnožení tohto škůdce dochází zejména po dvou až třech za sebou nasledujících suchých a teplých letech.

Kategorie: Ochrana rostlin

Insekticidní ochrana ozimé řepky v podzimním a časně jarním období

V minulých pěti letech nastaly v celé České republice problémy s ochranou porostů řepky proti živočišným škůdcům v podzimním období. Již pět let je zakázáno v Evropské unii používat insekticidní mořidla na bázi účinných látek clothianidin, imidacloprid a thiametoxam při pěstování ozimé řepky a dalších plodin. Z původního zákazu na...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Využití entomopatogenní houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin

V posledních letech vzrůstá ve světě zájem o přípravky na bázi entomopatogenních hub, a to především v důsledku omezené insekticidní ochrany proti některým škůdcům (třásněnky, molice, komáři) a vzniku tolerantních populací. Entomopatogenní houby parazitují na zástupcích všech řádů hmyzu. Běžně se vyskytují v půdě a často bývají izolovány z hmyzu....

Kategorie: Ochrana rostlin