Filtr

Nadějné první sklizně raných brambor

I přes pozdní nástup jara a s tím související pozdější sázení se letos brambory v Polabí díky teplému počasí v dubnu a v květnu začaly sklízet v obvyklém termínu a s velmi pěknými výnosy. Již po 67 dnech vegetace dávaly některé odrůdy v pokusech na Stanici pro polní vegetační zkoušky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Přerově nad Labem výnos blížící se 30 t/ha. Závlaha raných brambor je však samozřejmou součástí technologie pěstování brambor v této oblasti. Prohlídka pokusů a vzorků hlíz z prvních sklizní raných brambor na zmíněné stanici je obvyklým vyvrcholením programu semináře, který v Čelákovicích každoročně pořádá pro pěstitele brambor z ranobramborářské oblasti Český bramborářský svaz, z. s.

Kategorie: Odrůdy, Okopaniny, Přehlídky a semináře

Aktuální články

Ozimá řepka na pozemcích s Plasmodiophora brassicae

S rozšířením pěstebních ploch řepky narůstá i důležitost jejích chorob, které byly v minulosti opomíjené. Jedním z významných patogenů se v posledních letech stal organismus Plasmodiophora brassicae Wor., původce nádorovitosti kořenů brukvovitých. Jedná se o půdní patogen napadající všechny rostliny z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) včetně řepky, hořčice, ředkve olejné nebo...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Výnosné a zdravé pšenice

Každoročně vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) seznamy doporučených odrůd hlavních polních plodin, jejichž cílem je usnadnit orientaci uživatelům v širokém sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům i zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách.

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo

Pod dohledem čedičových vrcholů

Polní den pod Ranou je již tradičním setkáním pěstitelů pšenice kolekcí odrůd společnosti VP Agro, spol. s r. o., a Saatbau Česká republika s. r. o. Na pozemcích dobroměřického zemědělského družstva měli účastníci polního dne možnost zhlédnout devatenáct odrůd ozimé pšenice pořádajících firem.

Kategorie: Odrůdy

Jak dál v semenářství trav

Pěstování trav na semeno je tradičním odvětvím rostlinné produkce v České republice, s bezmála stoletou tradicí. Je však také činností náročnou, vyžadující technologické zázemí i potřebné znalosti a zkušenosti. Je ale také – při dosažení vyššího než průměrného výnosu – aktivitou vysoce rentabilní. Jaký je současný stav semenářství trav v...

Kategorie: Travní porosty

Monitoring virové žloutenky vodnice v roce 2017

Virus mozaiky vodnice (TuYV), způsobující virovou žloutenku vodnice, nabývá v porostech ozimé řepky na významu. Je to do určitě míry dáno tím, že v souvislosti se zákazem insekticidního moření osiva došlo k nárůstu populací hlavního přenašeče – mšice broskvoňové. Podzimní období je pro šíření viru klíčové.

Kategorie: Olejniny

Testují kvetoucí mikropásy v kukuřici

Úzké pásy divokých rostlin, takzvané kvetoucí mikropásy, umístěné v meziřadí kukuřice, by mohly její pěstování zhodnotit z pohledu ochrany přírody. Zároveň nedojde ke ztrátě pěstební plochy. Autoři studie ale také upozornili na snížení výnosu a potřebu metodu zdokonalit.

Kategorie: Obiloviny

Co se dělo na poli blízko Uhříněvsi?

Mnoho zajímavého na červnovém poli mohly sledovat děti, které v rámci akce Příběh potravin – Věda na polích a ve stájích navštívily v pátek nebo v sobotu pražskou Uhříněves. Již osmý ročník akce pro malé i velké návštěvníky uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., ve spolupráci se společností...

Kategorie: Nezařazené

Pro lepší a precizní zemědělství

PlantAktiv, Polcalc III generation, Tron-pH a Ferti MK S 800 SC jsou produkty, které prezentovala firma BioAktiv CZ s. r. o. v segmentu rostlinná výroba. Tato společnost vznikla v roce 2011 a má výhradní zastoupení produktů BioAktiv a Polcalc v České Republice.

Kategorie: Ochrana rostlin