Filtr

Ekonomika pěstování brambor na Českomoravské vrchovině

Podle Strategie Ministerstva zemědělství do roku 2030 mají brambory nízkou rentabilitu, vysokou rizikovost a nákladovost pěstování v porovnání s obilím, kukuřicí, řepkou a podobně. Podle výsledků šetření Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod (VÚB) u vybraných zemědělských podniků na Českomoravské vrchovině jsou brambory rentabilní plodinou, ze sledovaných tržních plodin pak mají nejnižší náklady na jednotku produkce.

Kategorie: Nezařazené

Aktuální články

Ukázali vše kolem brambor

Téměř 10 000 návštěvníků z více než šedesáti zemí přišlo na letos na výstavu PotatoEurope, která proběhla v Bockerode nedaleko Hannoveru. Informoval o tom pořadatel, německá společnost DLG. Vystavovatelé představili odrůdy brambor, meziplodin, techniku, hnojiva nebo přípravky na ochranu rostlin.

Kategorie: Okopaniny

Abeceda novinek v ozimech i jařinách

Jednou z možností seznámit se s uceleným portfoliem firmy Selgen, a. s., měli návštěvníci na zemědělské výstavě Naše pole. Největší změny přináší sortiment ozimé pšenice, novinky však obohatily také nabídku ozimé řepky, ozimého hrachu a pelušky. Pozadu nezůstalo ani portfolio jarních obilnin, hrachu setého, cukrovky a mimo jiné také sóji.

Kategorie: Naše pole, Odrůdy

Sveřepů se nezalekne

Společnost Sumi Agro Czech s. r. o. představila v rámci zemědělské výstavy Naše pole několik novinek. Mezi nimi herbicid do pšenice Apyros a pomocný rostlinný přípravek Kaishi, založený na aminokyselinách rostlinného původu, které jsou získávány šetrnou metodou enzymatické hydrolýzy.

Kategorie: Ochrana rostlin

Otazník nad novými technikami šlechtění

Ve spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a spolku pro podporu a rozvoj biotechnologií Biotrin, z. s., proběhla mezinárodní konference Nové techniky šlechtění – naděje pro zemědělství a potravinový řetězec. Tato mezinárodní konference byla reakcí na nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora, které produktům nových technik šlechtění přisuzuje stejně přísný schvalovací...

Kategorie: Nezařazené

Půdu nezatěžují vysokými výnosy

Zemědělské družstvo Opařany, na jehož pozemcích proběhl polní den věnovaný kukuřici společnosti Limagrain Central Europe S. E., organizační složka, hospodaří téměř na 5000 ha zemědělské půdy. Chovají také 2000 kusů skotu a 6000 prasat. Bc. Vlastimil Procházka, předseda představenstva družstva, upozornil, že plodiny pěstují s minimálním využitím fungicidů a insekticidů...

Kategorie: Kukuřice, Olejniny

Obilniny pro všechny směry využití

Společnost VP AGRO, spol. s r. o., ve svém zastoupení disponuje kolekcí pečlivě vybraných odrůd. Mezi novinky letošního roku patří ozimá pšenice RGT Cesario, ozimý ječmen Sonnengold, ozimé tritikale Cedrico a Tender PZO, ale také jarní tritikale Alambic a jarní ječmen Aligator.

Kategorie: Odrůdy

Ve vylepšené formě

Již od roku 1961 využívají pěstitelé klasickou očkovací látku Nitrazon pro osivo jetelovin a luskovin. Vyráběna je na bázi velmi jemné mleté sterilní rašeliny, která je nosičem vybraných efektivních kmenů hlízkových bakterií rodu Rhizobium. Vylepšená forma vnáší další dvě bakterie – Azotobacter a Bacillus megatherium, a to jak v rašelinovém...

Kategorie: Osivo