Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Zemřel Ing. Milan Zapletal

Ing. Milan Zapletal, CSc., zemřel 12. listopadu 2018 ve věku 86 let. Redakci o tom informovala jeho dlouholetá spolupracovnice Ing. Dagmar Obdržálková z České společnosti rostlinolékařské. Ing. Zapletal se dlouhodobě zabýval ochranou rostlin....

Kategorie: Ochrana rostlin

Houbové choroby obilnin v suchém roce 2018

Houbové patogeny obilnin, s výjimkou biotrofních rzí a padlí, přežívají na posklizňových zbytcích nebo v půdě ve formě mycelia, plodnic, sklerocií a podobně. Podzimní měsíce jsou v posledních letech teplejší a loňské září a říjen byly dokonce i srážkově nad dlouhodobým normálem (1981–2010). To jsou vhodné podmínky pro řadu houbových...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Na trh prošly potraviny s rezidui carbofuranu

Na potraviny s obsahem účinné látky carbofuran upozorňuje spotřebitele Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Uvedené potraviny byly vyrobeny ze zásilky dvou tun nevyhovující suroviny goji (kustovnice čínská) společností POEX Velké Meziříčí, a. s., jejím dodavatelem je společnost Wolfberry, s. r. o., z Brna.

Kategorie: Ochrana rostlin

Možnosti regulace výdrolu Clearfield řepky v obilninách

Ozimá řepka je jednou z hospodářsky nejvýznamnějších plodin českého zemědělství. Velké plochy této plodiny (téměř 400 tis. ha) však způsobují pěstitelům určité problémy. Jedním z nich je nárůst zaplevelení následných plodin výdrolem řepky ze sklizňových ztrát. Perzistence semen řepky v půdě je delší než u většiny plevelů, přičemž na těžších...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Zdravotní stav brambor během vegetace

Průběh vegetace v roce 2018 byl i pro brambory do značné míry extrémní, ale také lokálně velmi rozdílný, takže jakékoliv zevšeobecnění je obtížné a nemusí platit stejně ve všech pěstitelských oblastech. Specifické podmínky měla ranobramborářská oblast, kde se výsadba vlivem chladného počasí opozdila a značná část porostů byla zavlažována, takže...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Vliv klasových fuzárií na kvalitu odrůd pšenice

Důsledkem napadení klasů obilnin patogeny Fusarium jsou ztráty na výnose, kontaminace zrna mykotoxiny a zhoršení technologické kvality zrna. V odrůdovém pokuse realizovaném na pozemcích Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži a OSEVY vývoj a výzkum, s. r. o., v Zubří ve sklizňových letech 2016 a 2017, se po inokulaci postřikem sporami...

Kategorie: Ochrana rostlin

Výskyt makadlovky řepné v porostech cukrovky

V monitoringu škodlivých organismů je aktuálně zaznamenán silný výskyt makadlovky řepné v porostech cukrovky v okresech Kladno a Praha-východ. Pokud pěstitelé při kontrole porostu zaznamenají povadlost a zaschlé srdéčkové listy, jedná se s největší pravděpodobností o příznaky působení tohoto škůdce. Tyto informace uvádí zpráva zveřejněná na stránkách Ústředního kontrolního a...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny