Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě

Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., z Agritec Plant Research s. r. o., Šumperk a kol. hodnotili v letech 2016 a 2017 v maloparcelním pokusu s ozimou řepkou fungicidní sledy. Cílem bylo zjistit, zda může být rozdíl v termínu aplikace (počátek květu versus plné kvetení) příčinou rozdílné účinnosti fungicidních přípravků.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Přichází do České republiky

Australská společnost zabývající se ochranou rostlin Nufarm Limited oznámila, že dále rozvíjí své podnikání ve východní Evropě a v roce 2019 otevře svou novou pobočku v České republice. „Chceme nabídnout širokou škálu přípravků na ochranu rostlin se známými účinnými látkami, jako jsou MCPA, chlortoluron, CCC, florasulam, azoxystrobin, fluazifop a prochloraz,...

Kategorie: Ochrana rostlin

Silný výskyt dlouháče kukuřičného

Na jaře 2018 byl na více lokalitách jihozápadního Slovenska zaznamenán zvýšený výskyt škůdce dlouháče kukuřičného (dlhánika kukuričného) v porostech okopanin, zvláště na porostech, kde byla předplodinou kukuřice. K přemnožení tohto škůdce dochází zejména po dvou až třech za sebou nasledujících suchých a teplých letech.

Kategorie: Ochrana rostlin

Insekticidní ochrana ozimé řepky v podzimním a časně jarním období

V minulých pěti letech nastaly v celé České republice problémy s ochranou porostů řepky proti živočišným škůdcům v podzimním období. Již pět let je zakázáno v Evropské unii používat insekticidní mořidla na bázi účinných látek clothianidin, imidacloprid a thiametoxam při pěstování ozimé řepky a dalších plodin. Z původního zákazu na...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Využití entomopatogenní houby Lecanicillium muscarium v ochraně rostlin

V posledních letech vzrůstá ve světě zájem o přípravky na bázi entomopatogenních hub, a to především v důsledku omezené insekticidní ochrany proti některým škůdcům (třásněnky, molice, komáři) a vzniku tolerantních populací. Entomopatogenní houby parazitují na zástupcích všech řádů hmyzu. Běžně se vyskytují v půdě a často bývají izolovány z hmyzu....

Kategorie: Ochrana rostlin

Kontrola stavu porostů pomocí vegetačních indexů

Precizní zemědělství intenzivně využívá data z dálkového průzkumu země (DPZ) nebo též distanční data. DPZ zahrnuje soubor technik, které umožňují získávání informací o objektech a jevech na zemském povrchu bez potřeby jakéhokoliv kontaktu s nimi. Takto je například umožněno provádění různých analýz opakovaně právě proto, že celý proces probíhá v...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ochrana porostů víceletých pícnin proti listopadům rodu Sitona

Listopasi rodu Sitona patří mezi hlavní hmyzí škůdce v počátečních vývojových fázích rostlin víceletých jetelovin. Vyšší intenzita výskytu a s tím spojená zvýšená škodlivost je na základě dlouhodobého sledování především u porostů vojtěšky seté, kdy téměř každý rok dosahuje míry prahu hospodářské škodlivosti. U ostatních pícnin záleží především na průběhů...

Kategorie: Ochrana rostlin, Pícniny

Botanické pesticidy – možná alternativa ochrany rostlin

Pesticidy jsou v současnosti vděčným tématem nejen v odborných kruzích, ale i mezi politiky a samozřejmě i mezi novináři. A i když obecně nelze pesticidy „házet do jednoho pytle“, musíme dát za pravdu odpůrcům používání pesticidů, protože je nelichotivým faktem, že více než dvě třetiny současných přípravků obsahují nějaké látky,...

Kategorie: Ochrana rostlin