13.07.2015 | 10:07
Autor:
Kategorie:

Poradenství i poznávačka plevelů

V expozici Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., se mohli návštěvníci podívat například na „poznávačku“ plevelných druhů, vybraných zhruba ze 140, které se na polích vyskytují. Připraveno pro ně bylo také poradenství a seznámení s výsledky zemědělského výzkumu.

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., (VÚRV) připomněl, že v posledních letech dochází k poměrně významné změně druhového spektra na orné půdě. Je ovlivňováno celou řadou faktorů. Záleží na skladbě pěstovaných plodin, kterých se v současné době pěstuje poměrně málo a není možnost je správně střídat. „Dále je to zpracování půdy, příklon k minimálnímu zpracování umožňuje přemnožení některých plevelných druhů,“ dodal doc. Mikulka. Do určité míry působí také selekční tlak jednotlivých herbicidních přípravků, který má vliv na vznik rezistentních plevelných populací. „Poměrně významným problémem je v dnešní době změna klimatu, která vede k expanzi teplomilných plevelů více na sever, jsme svědky přemnožení ježatky kuří nohy, béru a dalších plevelů. Zabýváme se biologií a ekologií těchto invazních plevelných druhů a samozřejmě jejich monitoringem, prevencí a metodami regulace,“ dodal.
Pro návštěvníky doc. Mikulka vybral několik skupin plevelů. Mezi ty, které jsou v současné době hodně přemnožené, patří například prosovité trávy – ježatka kuří noha, bér, nebo expandující čirok halepský. Další plevele byly v minulosti nevýznamné, ale začínají se šířit – například prlina rolní. Mezi invazní plevele lze zařadit také vysoce konkurenční řepeň polabskou, která začíná expandovat především v Polabí na a na jižní Moravě. Zájemci si mohli prohlédnout také na polích již vyhubený koukol, a kromě běžné drchničky rolní i vzácnější drchničku modrou. Téměř vyhubená je bračka rolní, vyskytuje se jen v několik lokalitách. „Na úrodných půdách je poměrně známá bažanka roční, která má samčí a samičí rostliny. Zahrádkáři se často setkávají se šťavelem růžkatým a v poslední době k nám proniká ibišek trojdílný,“ uzavřel doc. Mikulka.
Druhá součást expozice byla věnována minoritním plodinám, které jsou v současné době méně známé a opomíjené. Ing. Jana Chrpová, CSc., připomněla, že nejznámější z nich je pšenice špalda, se kterou se můžeme setkat v mnoha výrobcích, jako je například špaldový chléb nebo sušenky. Do této skupiny patří také pšenice jednozrnka a dvouzrnka. Mezi minoritní plodiny zařadili ale také nahý a pluchatý oves, dále čirok, o který roste zájem vzhledem k možnosti využití pro celiaky, a bér. Ing. Chrpová dodala, že VÚRV má registrovanou odrůdu špaldy Rubiota a právně chráněnou odrůdu pšenice dvouzrnky Rudico.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down