Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Sveřepů se nezalekne

Společnost Sumi Agro Czech s. r. o. představila v rámci zemědělské výstavy Naše pole několik novinek. Mezi nimi herbicid do pšenice Apyros a pomocný rostlinný přípravek Kaishi, založený na aminokyselinách rostlinného původu, které jsou získávány šetrnou metodou enzymatické hydrolýzy.

Kategorie: Ochrana rostlin

Rostoucí význam ozimých plevelů na orné půdě

Posláním regulace plevelů na orné půdě je postupně snížit zaplevelenost, co nejvíce eliminovat konkurenci plevelů vůči kulturním rostlinám při zachování diversity plevelných druhů v agroekosystému. Jednotlivá opatření, aby splnila svůj význam, musí být soustavná a promyšlená s cílem postupného snižování zásoby generativních a vegetativních diaspor v půdě.

Kategorie: Ochrana rostlin

S moderním přístupem k ochraně rostlin

Dvě novinky přináší společnost Bayer, s. r. o., do ochrany obilnin. Herbicid Atlantis Star prohlubuje díky účinné látce thiencarbazone-methyl oproti známému Atlantisu OD účinnost zejména na dvouděložné plevele. Jako zástupce fungicidů vyrobených nejmodernější technologií figurovala v Nabočanech druhá z novinek Variano Xpro. Tyto produkty byly představeny v rámci variant ošetření...

Kategorie: Ochrana rostlin

Vlhkomilné vytrvalé plevele na orné půdě

Uplynulý podzim i velká část zimy byly z hlediska povětrnostních podmínek poměrně příznivé pro vzcházení, růst a vývoj celé řady plevelů. Vyšší úhrny srážek spolu se zhoršenými fyzikálními vlastnostmi půdy, popřípadě dalšími faktory, zapříčinily buď rychlý odtok vody z pozemku, nebo naopak voda na polích po dlouhou dobu stála. V...

Kategorie: Ochrana rostlin

Proteomika abiotických stresů u zemědělských plodin

Abiotické stresy představují významné faktory snižující produktivitu zemědělských plodin. Proteomika spolu s dalšími tzv. “omiks” technikami (strukturní a funkční genomika, transkriptomika, metabolomika) představuje nový biochemický obor rozvíjející se v období posledních 20 let. Umožňuje komplexní studium proteinů daného organismu díky využití komplexních separačních a identifikačních technik (techniky dvojrozměrné gelové elektroforézy...

Kategorie: Ochrana rostlin