Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Mění sortiment produktů

Šest přípravků na ochranu rostlin, aplikace pro chytré telefony a mírná úprava loga. To jsou hlavní novinky, které oznámila Adama CZ, s. r. o., na setkání v Kurdějově. Kromě jiné ho se na akci hovořilo také o změnách počasí nebo vývoji na trhu s přípravky na ochranu rostlin.

Kategorie: Ochrana rostlin

Zabývali se klíčovými tématy zemědělství

Minulý čtvrtek skončila v Brně dvoudenní mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Hlavní pořadatel, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., uvedl, že se akce zúčastnilo více než 150 odborníků. Mezi hlavní témata, kterým se přednášející věnovali, patřilo šlechtění, rostlinolékařství, technologie pěstování rostlin a...

Kategorie: Ochrana rostlin

Zemřel Ing. Milan Zapletal

Ing. Milan Zapletal, CSc., zemřel 12. listopadu 2018 ve věku 86 let. Redakci o tom informovala jeho dlouholetá spolupracovnice Ing. Dagmar Obdržálková z České společnosti rostlinolékařské. Ing. Zapletal se dlouhodobě zabýval ochranou rostlin....

Kategorie: Ochrana rostlin

Houbové choroby obilnin v suchém roce 2018

Houbové patogeny obilnin, s výjimkou biotrofních rzí a padlí, přežívají na posklizňových zbytcích nebo v půdě ve formě mycelia, plodnic, sklerocií a podobně. Podzimní měsíce jsou v posledních letech teplejší a loňské září a říjen byly dokonce i srážkově nad dlouhodobým normálem (1981–2010). To jsou vhodné podmínky pro řadu houbových...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Na trh prošly potraviny s rezidui carbofuranu

Na potraviny s obsahem účinné látky carbofuran upozorňuje spotřebitele Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Uvedené potraviny byly vyrobeny ze zásilky dvou tun nevyhovující suroviny goji (kustovnice čínská) společností POEX Velké Meziříčí, a. s., jejím dodavatelem je společnost Wolfberry, s. r. o., z Brna.

Kategorie: Ochrana rostlin

Možnosti regulace výdrolu Clearfield řepky v obilninách

Ozimá řepka je jednou z hospodářsky nejvýznamnějších plodin českého zemědělství. Velké plochy této plodiny (téměř 400 tis. ha) však způsobují pěstitelům určité problémy. Jedním z nich je nárůst zaplevelení následných plodin výdrolem řepky ze sklizňových ztrát. Perzistence semen řepky v půdě je delší než u většiny plevelů, přičemž na těžších...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin