Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Ozimá řepka na pozemcích s Plasmodiophora brassicae

S rozšířením pěstebních ploch řepky narůstá i důležitost jejích chorob, které byly v minulosti opomíjené. Jedním z významných patogenů se v posledních letech stal organismus Plasmodiophora brassicae Wor., původce nádorovitosti kořenů brukvovitých. Jedná se o půdní patogen napadající všechny rostliny z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) včetně řepky, hořčice, ředkve olejné nebo...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Monitoring virové žloutenky vodnice v roce 2017

Virus mozaiky vodnice (TuYV), způsobující virovou žloutenku vodnice, nabývá v porostech ozimé řepky na významu. Je to do určitě míry dáno tím, že v souvislosti se zákazem insekticidního moření osiva došlo k nárůstu populací hlavního přenašeče – mšice broskvoňové. Podzimní období je pro šíření viru klíčové.

Kategorie: Olejniny

Odrůdy žádaných vlastností

Na ozimou řepku se zaměřila série odborných polních akcí společnosti KWS OSIVA s. r. o. Aktuální sortiment obsahuje sedm hybridů – Factor KWS, Alvaro KWS, Marc KWS, Marcopolos, Umberto KWS, Hybrirock a Ermino KWS. Spojitost mezi hybridy mimo jiné nalezneme ve vysokém výkonu, hybridy s novou genetikou navíc disponují geneticky...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Se Syngentou je výběr odrůd řepky jednoduchý

Společnost Syngenta nabízí svým zákazníkům komplexní řešení v mnoha plodinách. Tato komplexní řešení začínají vždy výběrem kvalitní odrůdy, na které pak plynule navazuje ošetření přípravky na ochranu rostlin. Správně zvolené pesticidní ošetření napomůže tomu, aby drůda maximálně využila svůj výnosový potenciál a uspokojila tím i ty nejnáročnější pěstitele.

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny, Osivo

Odrůdy řepky pro Seznam doporučených odrůd

Řepka olejka – ozimá je naší nejvýznamnější olejninou. Vybrané registrované odrůdy jsou v bezprostřední návaznosti na zkoušení užitné hodnoty odrůd pro registraci zkoušeny v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (SDO). Výsledky tohoto typu zkoušení jsou pravidelně k dispozici našim pěstitelům i zpracovatelům a jsou pro ně zdrojem informací o agronomických...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny