Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Testují kvetoucí mikropásy v kukuřici

Úzké pásy divokých rostlin, takzvané kvetoucí mikropásy, umístěné v meziřadí kukuřice, by mohly její pěstování zhodnotit z pohledu ochrany přírody. Zároveň nedojde ke ztrátě pěstební plochy. Autoři studie ale také upozornili na snížení výnosu a potřebu metodu zdokonalit.

Kategorie: Obiloviny

Virová choroba: čárkovitost pšenice

Čárkovitost pšenice je virová choroba s rozšířením ve všech regionech pěstování pšenice. Původcem je virus čárkovité mozaiky pšenice (WSMV – Wheat streak mosaic virus) patřící k potyvirům. V současnosti se u nás podle odborníků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) vyskytuje roztroušeně a v teplejších oblastech lze nalézt ojediněle i...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Odnožování ozimé pšenice v agroekologických podmínkách ČR

Z širšího hlediska je pod pojem odnožování neboli větvení zahrnována (v případě většiny semenných plodin) tvorba postranních (bočních) prýtů (větví, odnoží, šlahounů, pazochů), vznikajících z úžlabních nebo adventivních pupenů, často na bázi stonků (lodyh), někdy i kořenů a listů. Zmíněné pupeny jsou pod dvojitou inhibiční kontrolou, a to listů, v...

Kategorie: Obiloviny

Hodnocení netradičních druhů jarních pšenic

Odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v rámci tříletého testování zhodnotili soubor genetických zdrojů pšenice jednozrnky, dvouzrnky, jarní špaldy a přesívkových forem pšenice seté z pohledu vybraných morfologických, biologických a hospodářských znaků. Ty porovnaly s kontrolními odrůdami pšenice seté. Na základě tříletých výsledků posoudili také vhodnost a využitelnost genetických zdrojů...

Kategorie: Obiloviny

Šlechtitelská stanice slaví výročí

Zhruba jeden milion eur stojí vyšlechtění jedné odrůdy. Uvedl to v souvislosti se šlechtěním ječmene Ing. Pavel Kutmon, ředitel společnosti Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., u příležitosti semináře k oslavě 70. výročí založení Šlechtitelské stanice v Hrubčicích, který proběhl včera v Prostějově.

Kategorie: Obiloviny

Zonální aplikace hnojiv u ozimé pšenice

Zonální aplikace hnojiv u obilnin je velmi diskutovanou otázkou. U ozimé pšenice je cílem podpora rozvoje rostlin na podzim za účelem dobrého přezimování a podpory odnožování, včetně rychlého regeneračního růstu na jaře. Dalším faktorem je eliminace aplikace hnojiv na povrch půdy z důvodu rizik poškození půdní struktury a z důvodu...

Kategorie: Obiloviny