Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Nadprůměrná sklizeň se špatnou kvalitou kvůli suchu

Ovocné sady před začátkem vegetace roku 2018 dávaly předpoklad dobré sklizně, a to kvůli optimálnímu průběhu zimy i nižší úrodě posledních dvou let. Předpoklad dobré úrody negativně ovlivnilo sucho, které zasáhlo většinu pěstitelských oblastí. Sucho ovlivnilo velikost plodů jednotlivých ovocných druhů, které tak nemohly být použity jako konzumní ovoce a...

Kategorie: Nezařazené, Ovoce

Zlepšování půdních vlastností a eliminace dopadů sucha

Půdní degradační procesy nabírají na dynamice a kořenový systém rostlin se potýká s podpovrchovým technogenním zhutněním půdního profilu. Klimatické změny s sebou přinášejí nepříznivé rozložení srážek a kumulace těchto problémů se velmi negativně promítá do finálních výsledků výroby. Výnosy plodin jsou nestabilní, úroveň využití stále nákladnějších vstupů klesá a zemědělská...

Kategorie: Nezařazené

Druhý nejsušší rok

Letošní rok je zatím druhý nejchudší na deště za 58 let měření. Od ledna do července spadlo v Česku v průměru 293 milimetrů srážek, tedy 293 litrů vody na metr čtvereční, což je nejnižší úhrn od roku 1961. Hůře na tom byl jen rok 2015, kdy za stejné období napršelo...

Kategorie: Agrotechnika, Nezařazené

Ekonomika pěstování brambor na Českomoravské vrchovině

Podle Strategie Ministerstva zemědělství do roku 2030 mají brambory nízkou rentabilitu, vysokou rizikovost a nákladovost pěstování v porovnání s obilím, kukuřicí, řepkou a podobně. Podle výsledků šetření Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod (VÚB) u vybraných zemědělských podniků na Českomoravské vrchovině jsou brambory rentabilní plodinou, ze sledovaných tržních plodin pak mají...

Kategorie: Nezařazené

Otazník nad novými technikami šlechtění

Ve spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a spolku pro podporu a rozvoj biotechnologií Biotrin, z. s., proběhla mezinárodní konference Nové techniky šlechtění – naděje pro zemědělství a potravinový řetězec. Tato mezinárodní konference byla reakcí na nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora, které produktům nových technik šlechtění přisuzuje stejně přísný schvalovací...

Kategorie: Nezařazené