Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Zlepšování půdních vlastností a eliminace dopadů sucha

Půdní degradační procesy nabírají na dynamice a kořenový systém rostlin se potýká s podpovrchovým technogenním zhutněním půdního profilu. Klimatické změny s sebou přinášejí nepříznivé rozložení srážek a kumulace těchto problémů se velmi negativně promítá do finálních výsledků výroby. Výnosy plodin jsou nestabilní, úroveň využití stále nákladnějších vstupů klesá a zemědělská...

Kategorie: Nezařazené

Druhý nejsušší rok

Letošní rok je zatím druhý nejchudší na deště za 58 let měření. Od ledna do července spadlo v Česku v průměru 293 milimetrů srážek, tedy 293 litrů vody na metr čtvereční, což je nejnižší úhrn od roku 1961. Hůře na tom byl jen rok 2015, kdy za stejné období napršelo...

Kategorie: Agrotechnika, Nezařazené

Ekonomika pěstování brambor na Českomoravské vrchovině

Podle Strategie Ministerstva zemědělství do roku 2030 mají brambory nízkou rentabilitu, vysokou rizikovost a nákladovost pěstování v porovnání s obilím, kukuřicí, řepkou a podobně. Podle výsledků šetření Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod (VÚB) u vybraných zemědělských podniků na Českomoravské vrchovině jsou brambory rentabilní plodinou, ze sledovaných tržních plodin pak mají...

Kategorie: Nezařazené

Otazník nad novými technikami šlechtění

Ve spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a spolku pro podporu a rozvoj biotechnologií Biotrin, z. s., proběhla mezinárodní konference Nové techniky šlechtění – naděje pro zemědělství a potravinový řetězec. Tato mezinárodní konference byla reakcí na nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora, které produktům nových technik šlechtění přisuzuje stejně přísný schvalovací...

Kategorie: Nezařazené

Ceny ministra zemědělství

Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji byla předána na společenském setkání u příležitosti 45. ročníku výstavy Země živitelka v zámku Ohrada, v Hluboké nad Vltavou. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje dvě veřejné soutěže. První je Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky...

Kategorie: Nezařazené

Změny s přidanou hodnotou

Akvizice společnosti Syngenta chemickou firmou ChemChina přinesla změny v nabídce firmy Adama, která je rovněž tímto výrobcem chemikálií vlastněna. Na základě přerozdělení přípravků obou firem Adama CZ získala produkty obsahující účinné látky ze skupiny SDH inhibitorů (isopyrazam), například Seguris Bold, Symetra nebo Bontima. Společnost Syngenta přenechala Adamě mimo jiné i...

Kategorie: Nezařazené

K vidění byl široký sortiment ozimů

Ucelenou přehlídku odrůdových a technologických pokusů ozimých a jarních obilnin, kukuřice a směsí meziplodin si mohli prohlédnout návštěvníci prvního moravského Polního dne společnosti SOUFFLET AGRO a. s. Ten se konal v Rostěnicích u Vyškova. Nouze nebyla ani o novinky mezi odrůdami ozimů, u pšenice si zaslouží zdůraznit Futurum a KWS...

Kategorie: Nezařazené, Obiloviny, Odrůdy