Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Co se dělo na poli blízko Uhříněvsi?

Mnoho zajímavého na červnovém poli mohly sledovat děti, které v rámci akce Příběh potravin – Věda na polích a ve stájích navštívily v pátek nebo v sobotu pražskou Uhříněves. Již osmý ročník akce pro malé i velké návštěvníky uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., ve spolupráci se společností...

Kategorie: Nezařazené

Biologická ochrana v polním zemědělství – ano, nebo ne?

Biologickou ochranou se míní využití živých organismů k ochraně rostlin. Jejím cílem je vyhnout se vnášení cizorodých látek do životního prostředí, případně i snížit počet ochranných zásahů a ušetřit tak finanční výdaje. Obvykle se bere jako protiklad ochrany chemické, která využívá pro tentýž účel chemicky syntetizované prostředky. Ačkoli má používání biologických...

Kategorie: Nezařazené

Mokřady jsou zajímavým tématem

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, se na veletrhu Techagro v rámci společného stánku výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství orientoval na návštěvníky z pohledu technologií pěstování zemědělských plodin a prezentace aktuálních výsledků výzkumné činnosti. Součástí expozice bylo také ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR a Českou technologickou platformou pro...

Kategorie: Nezařazené

Pravidelné setkání nad bramborami

Firma EUROPLANT šlechtitelská spol. s r. o., pravidelně na veletrhu Techagro prezentuje segment bramborářství. Tato společnost působí v České republice od roku 1997 a za dobu své činnosti se u nás stala jednou z největších firem, působících v oblasti množení a prodeje sadbových a prodeje konzumních brambor. V roce 2017...

Kategorie: Nezařazené

Nové technologie pěstování silážní kukuřice se zúrodňovacím účinkem na půdu

Kukuřice setá (Zea mays L.) je plodinou původem z teplých oblastí s hlubokou půdou s dobrými vzdušnými, vláhovými a živinnými poměry. To jí umožňuje produkci velkého objemu nadzemní biomasy. Se změnou průběhu počasí v posledních letech, s rozšiřujícím se zhutňováním a snižováním obsahu přístupných živin v půdě se dostavuje kolísání...

Kategorie: Nezařazené

Nové odrůdy pro podzimní výsev

Již v současné době se zemědělcům představují zajímavé odrůdy, které mohou začít pěstovat letos na podzim. Příkladem je i společnost Limagrain Central Europe, s. r. o., která ve Větrném Jeníkově představila hned několik novinek pro letošní rok. Nechyběli zde z pohledu pekařů dvě elitní pšenice LG Magirus a Airbus. Požadavky...

Kategorie: Nezařazené

Loňská úroda byla nižší

Loňská úroda byla nižší v porovnání s rokem 2016. Tento pokles byl poměrně výrazný. To potvrdily definitivní údaje, které v druhé polovině letošního února zveřejnil Český statistický úřad. Za poklesem produkce většiny rostlinných komodit stojí nižší hektarové výnosy. Na polích se pěstovaným plodinám méně dařilo kvůli povětrnostním podmínkám.

Kategorie: Nezařazené

Reakce máku na mimokořenovou aplikaci hnojiv

Snahou každého pěstitele máku je vytvořit vhodnými agrotechnickými zásahy optimální podmínky pro dobrý růst a vývoj porostu po celou dobu vegetace s cílem dosažení vysokého výnosu. Jeho stávající průměrná úroveň ve výši 0,8 t/ha představuje pouze 40 % z dosažitelné produkce této plodiny.

Kategorie: Nezařazené

Připomněli osobnosti zemědělského výzkumu

Publikaci nazvanou Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století vydala na sklonku minulého roku Česká akademie zemědělských věd. Kniha má téměř 500 stran a jejím cílem je připomenout významné postavy zemědělského, lesnického a potravinářského výzkumu, které se zapsaly do vývoje svých oborech.

Kategorie: Nezařazené