Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Odrůdy žádaných vlastností

Na ozimou řepku se zaměřila série odborných polních akcí společnosti KWS OSIVA s. r. o. Aktuální sortiment obsahuje sedm hybridů – Factor KWS, Alvaro KWS, Marc KWS, Marcopolos, Umberto KWS, Hybrirock a Ermino KWS. Spojitost mezi hybridy mimo jiné nalezneme ve vysokém výkonu, hybridy s novou genetikou navíc disponují geneticky...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Se Syngentou je výběr odrůd řepky jednoduchý

Společnost Syngenta nabízí svým zákazníkům komplexní řešení v mnoha plodinách. Tato komplexní řešení začínají vždy výběrem kvalitní odrůdy, na které pak plynule navazuje ošetření přípravky na ochranu rostlin. Správně zvolené pesticidní ošetření napomůže tomu, aby drůda maximálně využila svůj výnosový potenciál a uspokojila tím i ty nejnáročnější pěstitele.

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny, Osivo

Odrůdy řepky pro Seznam doporučených odrůd

Řepka olejka – ozimá je naší nejvýznamnější olejninou. Vybrané registrované odrůdy jsou v bezprostřední návaznosti na zkoušení užitné hodnoty odrůd pro registraci zkoušeny v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (SDO). Výsledky tohoto typu zkoušení jsou pravidelně k dispozici našim pěstitelům i zpracovatelům a jsou pro ně zdrojem informací o agronomických...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Dlouhý podzim a krátké jaro pro řepku

Česká republika má již několik let po sobě vůbec největší zastoupení ozimé řepky v osevních postupech. To sebou přináší celou řadu potenciálních rizik. Na druhou stranu ve velmi omezeném střídání plodin na českých polích je řepka důležitým přerušovačem dominujících obilnin. Letošní jaro bylo z pohledu agronomů velmi krátké a na...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Signalizace ošetření proti bílé hnilobě řepky

Na pracovišti Výzkumného ústavu olejnin Opava jsou dlouhodobě sledovány možnosti signalizace fungicidního ošetření v kvetení ozimé řepky olejky proti bílé hnilobě řepky/hlízence obecné. Signalizace ošetření je prováděna na základě průběhu počasí, vyhodnocení mikroklimatu v porostu před květem a v průběhu kvetení a hodnocení kontaminace květních plátků/petálů askosporami patogenu Sclerotinia sclerotiorum.

Kategorie: Olejniny