Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Představili segment ozimů

Na ozimou řepku a ozimé obilniny se soustředila expozice firmy Saatbau Česká republika s. r. o. na výstavě Naše pole. V sortimentu ozimé řepky přináší tato firma novinku v podobě hybridní odrůdy Angelico, v ozimé pšenici přichází dvojice nových odrůd Advokat a Tonnage.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy, Olejniny

Obchodují i s použitou technikou

Akciová společnost BayWa patří mezi mezinárodní firmy, zabývá se obchodem a službami. Mezi klíčové segmenty patří zemědělství, energetika a stavebnictví. Jednou z oblastí, ve které také podniká, je burza použité zemědělské techniky. Internetový portál www.baywaboerse.com, na kterém zemědělci mohou stroje vyhledávat, prezentovala společnost na veletrhu Techagro.

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

V Německu čekají nižší sklizeň ozimů

Podprůměrnou sklizeň obilnin očekává letos v Německu kvůli převládajícímu suchu v mnoha oblastech Německý zemědělský svaz. Pohybovat by se měla kolem 41 mil. t. obilovin. Některé podniky podle prezidenta svazu Joachima Rukwieda porosty vůbec nesklízely na zrno, nýbrž řezačkou.

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

Obchodují s komoditami a hnojivy

Především výkupem a prodejem zemědělských komodit a hnojiv se zabývá Arimex Trade, s. r. o. Společnost letos slaví 25. výročí od založení. Personálně je propojená se slovenskou firmou Arimex Bratislava spol. s r. o., která svoji činnost zahájila o rok dříve. Svoje služby představila na veletrhu Techagro.

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

Hybridy řepky pro podzimní zásev

Na pozemcích ZEMO, spol. s r. o., Bohaté Málkovice, proběhl celostátní polní den společností Rapool CZ s. r. o. a SAATEN-UNION CZ s. r. o. s bohatým sortimentem odrůd ozimé řepky a ozimé pšenice. Hlavním cílem celostátního polního dne bylo usnadnit pěstitelům výběr vhodných odrůd pšenice a řepky pro následující...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Ozimá řepka na pozemcích s Plasmodiophora brassicae

S rozšířením pěstebních ploch řepky narůstá i důležitost jejích chorob, které byly v minulosti opomíjené. Jedním z významných patogenů se v posledních letech stal organismus Plasmodiophora brassicae Wor., původce nádorovitosti kořenů brukvovitých. Jedná se o půdní patogen napadající všechny rostliny z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) včetně řepky, hořčice, ředkve olejné nebo...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Monitoring virové žloutenky vodnice v roce 2017

Virus mozaiky vodnice (TuYV), způsobující virovou žloutenku vodnice, nabývá v porostech ozimé řepky na významu. Je to do určitě míry dáno tím, že v souvislosti se zákazem insekticidního moření osiva došlo k nárůstu populací hlavního přenašeče – mšice broskvoňové. Podzimní období je pro šíření viru klíčové.

Kategorie: Olejniny