Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Kritizují dumpingové dovozy řepky

Německá Unie pro podporu olejnin a bílkovinných plodin (Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen, UFOP) upozorňuje, že je silně ohroženo pěstování řepky v Evropě. Důvodem jsou dumpingové importy z Argentiny a Indonésie, upozorňuje předseda unie Wolfgang Vogel. Dodává, že ukončování a snižování výroby evropskými výrobci bionafty dále zvýší tlak...

Kategorie: Olejniny

Odmítají clo na sóju

Obchodní válka mezi USA a Čínou dolehla na pěstitele sóji. Čína totiž oznámila, že uvalí 25% clo na dovoz sóji z USA, a to jako reakci na americká cla na hliník a ocel.

Kategorie: Olejniny

Nová bezeruková odrůda hořčice bílé

Pěstování hořčice bílé pro produkci semene je tradiční součástí pěstování olejnin v České republice. V sortimentu byly dosud zastoupeny výhradně odrůdy domácího šlechtění, které patří podle našich zkušeností k nevýnosnějším odrůdám i ve srovnání se zahraničními materiály. Semeno hořčice obsahuje olej tradičního složení typického pro řadu rostlin z čeledi brukvovitých....

Kategorie: Olejniny

Výsledky pokusů s odrůdami jarní řepky olejky

Jarní řepka zaujímá v českém pěstování nevelkou úlohu. Její pěstitelská plocha je na našich polích v posledních letech nízká a do loňského roku se pohybovala obvykle kolem 5000 ha. V roce 2017 ale plocha podle Svazu pěstitelů a zpracovatelů narostla na 10 000 ha a rovněž se zvýšil i výnos...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům

Blýskáčci (Brassicogethes aeneus) jsou v České republice testováni na citlivost k několika insekticidům: pyretroidy lambda-cyhalothrin, cypermethrin a tau-fluvalinate, neonikotinoid thiacloprid, organofosfát chlorpyrifos-ethyl a oxadiazin indoxacarb. Testování polních populací (dospělci odebraní z běžných komerčních ploch) probíhá v laboratorních podmínkách.

Kategorie: Olejniny

Uvádějí nový hybrid řepky

Novou odrůdu ozimé řepky Ermino KWS uvádí na trh v České republice KWS OSIVA s. r. o. Minulý týden o tom na semináři Řepka bez hranic v Plzni informoval zástupce společnosti Ing. Miroslav Sedláček.

Kategorie: Olejniny

Stav ozimé řepky v České a Slovenské republice

Většina řepek v České republice i na Slovensku byla před zimou v dobrém až vynikajícím stavu. Dá se říci, že plošně. Uvádí to ve svém článku v příloze časopisu Úroda prof. Ing. Jan Vašák, CSc., a kolektiv z České zemědělské univerzity v Praze a Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitre.

Kategorie: Olejniny

Dovozy řepky mírně vyšší

Evropská komise na svých stránkách pravidelně uveřejňuje data k (kromě jiného) k importu a exportu olejnin, včetně řepky, a situaci na trhu. Založena jsou na systém dohledu TAXUD, který zaznamenává a centralizuje veškerá obchodní data EU (dovoz a vývoz) přímo z národních celních orgánů na denní bázi. U každé transakce...

Kategorie: Olejniny

Historie pěstování a výsledky pokusů hořčice bílé

Pěstování hořčice bílé má v našem zemědělství poměrně dlouhou tradici, i když pěstitelské plochy nebyly zprvu příliš rozsáhlé. V období první republiky se hořčice pěstovala v rozsahu několika set hektarů s výnosy v rozmezí 0,9 až 1 t/ha. Pěstování se na větší plochy rozšířilo až po 2. světové válce. V...

Kategorie: Olejniny