Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Výsledky letošní rychlé sklizně

První odhady právě skončené sklizně obilnin potvrzují předpoklady o meziročním poklesu produkce. Na vině je především sucho a s tím spojený pokles hektarového výnosu. Poněkud jiná situace je u ozimé řepky, kde je celková produkce oproti roku 2017 vyšší, a to díky vyšším výnosům, než se původně předpokládalo, a nárůstu...

Kategorie: Obiloviny

Odolnost pšenice špaldy k fuzarióze klasu

Fuzariózy klasu představují ohrožení pro pšenici v závislosti na průběhu počasí. Kromě snížení výnosu a technologické kvality dochází při napadení patogeny z rodu Fusarium k akumulaci mykotoxinů v zrnu. Nejvíce je sledován obsah deoxynivalenolu (DON). Na rozdíl od pšenice seté není dosud k dispozici mnoho informací o odolnosti/náchylnosti odrůd pšenice...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Zlatá je jen jedna

Společnost Syngenta má ve svém portfoliu technologii, která představuje naprostou špičku v ochraně osiva již od roku 2012. V tomto roce byl nastaven nový nejvyšší standard pro ochranu osiva proti všem chorobám a navíc byla poprvé představena technologie Rooting Power, která zabezpečuje dlouhodobou podporu a stimulaci kořenového systému. Rostliny jsou...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

V Německu čekají o čtvrtinu nižší sklizeň pšenice

Směrem dolů zkorigoval Německý zemědělský svaz prognózu sklizně. Místo původně avizovaných 41 mil. t obilovin očekává jen 36 mil. t. Svaz dodává, že nová čísla se ve velké míře opírají o konkrétní výsledky sklizně. Předseda svazu Joachim Rukwied vyzval spolkové země k činnosti. Mnozí zemědělci podle něj potřebují rychlou podporu....

Kategorie: Obiloviny

Ječmenice písečná – užitková rostlina Islandu

Ječmenice písečná (Leymus arenarius) je vytrvalá tráva rostoucí na pobřežních dunách a jiných písčitých substrátech v severní Evropě, na Islandu, na pobřeží Baltského moře a částečně i v Grónsku, kde se setkává s blízce příbuznou ječmenicí měkkou (L. mollis). Z ní se podle některých teorií vyvinula polyploidizací. Vzhledem k malé...

Kategorie: Obiloviny

K vidění byl široký sortiment ozimů

Ucelenou přehlídku odrůdových a technologických pokusů ozimých a jarních obilnin, kukuřice a směsí meziplodin si mohli prohlédnout návštěvníci prvního moravského Polního dne společnosti SOUFFLET AGRO a. s. Ten se konal v Rostěnicích u Vyškova. Nouze nebyla ani o novinky mezi odrůdami ozimů, u pšenice si zaslouží zdůraznit Futurum a KWS...

Kategorie: Nezařazené, Obiloviny, Odrůdy

Nové i osvědčené odrůdy z Hrubčic

Demonstrační pokusy tradičního polního dne společnosti Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., na Šlechtitelské stanici Plant Select v Hrubčicích zahrnovaly odrůdy nejvyšší potravinářské jakosti, krmné i jarní přesívkové. Z novinek se představily LG Magirus, LG Imposanto, Airbus, Frisky a Sheriff.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Výživa ozimých obilnin na podzim

Při základním hnojení obilnin je podle Ing. Evy Kunzové, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby nutné zohlednit agrochemické vlastnosti půdy a respektovat specifické požadavky jednotlivých odrůd na výživu. Ozimou pšenici řadíme mezi plodiny se střední potřebou živin. Významnou úlohu pro zajištění optimálního růstu a vývoje pšenice v podzimním období má...

Kategorie: Obiloviny

Technologie má oživit osevní postupy

V rámci polního dne společnosti SOUFFLET AGRO v Rostěnicích bylo kromě ozimů představeno také portfolio jařin. Velký zájem byl i o pásy meziplodin, kterým se věnuje projekt Soilteq, jehož hlavní myšlenkou je trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě. Představil se například i systém precizního hnojení AgriDRON nebo vlastní produktové řady...

Kategorie: Agrotechnika, Meziplodiny, Obiloviny, Odrůdy