Cílem výzkumu je transfer poznatků

V Brně v hotelu Avanti proběhla již po patnácté tradiční podzimní mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochrana rostlin a zpracování produktů, jejímž cílem bylo prezentovat nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky.

Konference je určena vědeckým a odborným pracovníkům, šlechtitelům a zemědělským poradcům i široké zemědělské veřejnosti. Každoročně ji pořádá Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., a Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko ve spolupráci s dalšími partnery včetně Agrární komory ČR. Prezentovány byly práce z nejrozličnějších oborů, které tvoří základ zemědělství a potravinářství, od autorů z výzkumných organizací, univerzit, firem poskytujících služby pro zemědělství.

„Recenzovaná publikace – typ výzkumného výsledku, ke kterému je v poslední době vedena bouřlivá diskuse nejen ve výzkumných kruzích, ale také s uživateli výsledků. Ti, kteří navrhovali novou metodiku hodnocení výsledků výzkumu pro budoucí léta, recenzovanou publikaci zřejmě nepovažují za ten správný výsledek a kladou důraz na publikace v impaktovaných časopisech, které jsou z velké části psány v jiném než našem mateřském jazyce. Vědecká impaktovaná publikace má bezesporu nezastupitelné místo jako jeden z hlavních informačních kanálů sdělujících výzkumný výsledek. Je to ale výsledek, který je spektrem svých čtenářů značně omezen, a proto je podle mne třeba pro široké spektrum uživatelů z řad farmářů, šlechtitelů, potravinářů výsledky transferovat i formou recenzovaných publikací. Vyřazování recenzovaných publikací z metodiky hodnocení proto považuji za zásadní chybu. Přece základním posláním aplikovaného výzkumu je rychlý přenos výsledků do uživatelské praxe a k tomu tyto typy publikací také slouží,“ uvedl na konferenci v Brně RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., Troubsko.

Více informací bude zveřejněno v týdeníku Zemědělec.

Čtenáři časopisu ÚRODA naleznou v prosincovém čísle CD se souborem recenzovaných publikací z této mezinárodní konference.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down