Základní kořeninovou rostlinou našeho zemědělství pěstovanou na největší ploše je kmín kořenný. Jeho pěstování a také šlechtění má u nás dlouhou tradici. Plochy i výnosy v praxi dosti výrazně kolísají.

Tématu se věnujeme v týdeníku Zemědělec.

Ing.Petr Zehnálek z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského uvádí, že v letech 2017 a 2018 byly sklizňové plochy kmínu velké. V roce 2017 dosáhly 4200 ha s průměrným výnosem zhruba 0,9 t/ha. Následující rok byla plocha 4685 ha s výnosem 0,82 t/ha. V roce 2019 se plocha výrazně snížila na 2950 ha s nízkým výnosem pouze 0,33 t/ha. Rok 2020 opět nebyl pro pěstování kmínu úspěšný, plocha klesla na 2755 ha opět s nízkým výnosem 0,4 t/ha. Rok 2021 byl z pěstitelského hlediska mnohem příznivější. Sklizňová plocha je odhadována na 3183 ha s výnosem 0,8 t/ha.Na většině produkčních ploch jsou pěstovány tradiční dvouleté odrůdy kmínu domácího původu. Jejich podíl na plochách je odhadován na dvě třetiny. Zbývající podíl na plochách má také domácí odrůda, a to ozimého kmínu Aprim.

V rámci registračního řízení je zkoušena užitná hodnota odrůd. V současnosti jsou v případě kmínu kořenného zakládány pokusy pro zkoušení užitné hodnoty, kde jsou zkoušeny registrované odrůdy. Mohou tak být pravidelně publikovány získané výsledky. Pěstitelé i zpracovatelé tak mají k stále dispozici informace o vlastnostech registrovaných odrůd kmínu.

Nejvýnosnějšími odrůdami jsou v současnosti odrůdy Prochan a Kamín. Mírné výnosové zaostávání je patrné u nejstarší registrované odrůdy Rekord, který má ale spolu s odrůdou Kamín vyšší obsah silic. V dalších hospodářský vlastnostech se odrůdy významně neodlišují, rovněž v zastoupení karvonu a limonenu v silici nejsou výrazné rozdíly.*

Především kmín, len a konopí si mohli prohlédnout návštěvníci v expozici firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., na výstavě Naše pole. Společnost má v registračních zkouškách novou odrůdu olejného lnu a jednoletého kmínu.

Ředitel společnosti Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., na úvod sdělil, že jejich olejný len Agram nedávno získal zajímavé ocenění. Časopis o nových odrůdách European Seed Magazine ho zařadil na seznam nejvíce inovativních odrůd v Evropě  za rok 2020.

Ing. Marie Bjelková, Ph.D., na základě výsledků pokusů konstatovala, že Agram má ze současných odrůd nejvyšší obsah lignanu secoisolariciresinolu (SECO); přičítají se mu příznivé zdravotní účinky. Zároveň obsahuje velmi málo kyanogenních glykosidů (2,3krát méně než u standardní odrůdy). Je to významné například proto, že se len přidává do krmivářských doplňků pro koně. V minulém roce se také ukázalo, že, stejně jako Agriol, na rozdíl od ostatních odrůd nepoléhá. Odrůda má změněný poměr esenciálních mastných kyselin, obsah kyseliny alfa linolenové je do 30 % a obsah kyseliny linolové do 40 %.

O českou produkci je zájem

Bíle kvetoucí len Astella je první v jejich sortimentu, který má hvězdičkovitý květ. Pěstitelé podle Ing. Bjelkové dlouho volali po české odrůdě, která bude hnědosemenná a vysokolinolenová. Zároveň má nízký vzrůst. Další odrůda Agriol je náhradou staršího materiálu Amon a je z jejich sortimentu nejvyšší. Amon požadovaly zahraniční odběratelé pro vysoký obsah vlákna a zpracovatelnost. V příštím roce budou v AGRITECu podávat žádost o registraci dalšího genotypu, také ten bude vysokolinolenový. Ing. Bjelková konstatovala, že tuzemští producenti potravin žádají semena odrůd lnu z české produkce. Pokud se dováží zahraniční produkce, nemusí mít požadovanou kvalitu.

Agritec samozřejmě prezentoval jejich stálici, ozimý kmín Aprim, který podle Ing. Šmirouse zaujímá zhruba třetinu osevních ploch s kmínem. „Loni měl zajímavé výsledky, některé odrůdy přischly, podivný průběh vlhčího ročníku je poškodil. Aprim z toho vyvázl dobře, i co se týká kvalitativních parametrů, soudě podle zpráv, které jsme dostali. Na šlechtění pracujeme dál, v odrůdových zkouškách máme ve třetím roce jednoletý genotyp kmínu,“ shrnul Ing. Šmirous.*

Další podrobnosti přinese týdeník Zemědělec.

Možnostmi pěstování kmínu v České republice se zabýval jarní seminář pro pěstitele této plodiny. Proběhl formou online konference a přednášející se zabývali chorobami a škůdci kmínu nebo ochranou proti plevelům. Upozornili i na neobvykle nízké výnosy plodiny v posledních dvou letech, které byly zhruba nižší než poloviční.

Akci uspořádala firma Agritec Plant Research, s. r. o., spolu se sdružením Český kmín, z. s. Jeho předseda Ing. Josef Linhart na úvod popsal, jak v minulém roce pokračovaly v aktivitách týkajících se kmínu. Pro pěstitele je podstatné, že mají těsně před dokončením optickou třídičku. Loni i přes omezení proběhl druhý ročník Kmínového festivalu a vydali s pomocí dalších subjektů knížku s kmínovými recepty. V blízké budoucnosti chtějí připravit kmínovou kuchařku a společnost Vitana uvedla do obchodní sítě nové obaly s logem Český kmín.

Ing. Linhart uvedl, že rok 2020 byl specifický kvůli vysokému obsahu srážek. Projevil se vyšší výskyt houbových chorob, kmín měl nižší obsah silic a květy byly hůře opylené. Výnosy nad 1 t/ha a obsah silic nad 2,5 % byly spíše vzácností. S odkazem na Český statistický úřad uvedl, že se loňský průměrný výnos byl 0,4 t/ha. Vzhledem k dovozům ale nedošlo k výraznému nárůstu ceny. Dodal, že se podařilo se zaregistrovat graminicid Select Super do kmínu, ale jen pro všechna určení mimo výživu lidí, tedy v podstatě jen pro množitelské porosty. Připravuje se ale registrace insekticidů.

Přednášku Ing. Jaroslava Minaříka, CSc., ze sdružení Český kmín prezentoval Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., ze společnosti Agritec Plant Research. Uvedl, že plocha kmínu v ČR cyklicky kolísá kolem průměrné hodnoty 3007 ha (zhruba +- 1500 ha), v roce 2020 se pěstoval na 2755 ha. Poslední maximum bylo v roce 2018 (4685 ha). To přináší kolísání výše sklizně a z toho plynoucí ceny.*

 

Další podrobnosti přinesl týdeník Zemědělec.

Herbicid Laudis je nově zaregistrován také pro použití do kmínu kořenného. Jiným přípravkům do této plodiny ale letos končí registrace.

Informoval o tom ve v úterý v Havlíčkově Brodě na jarním semináři pro pěstitele kmínu Ing. Josef Linhart, předseda spolku Český kmín, z. s. Laudis lze použít proti jednoletým dvou- a jednoděložným plevelům v dávce 2,25 l/ha. Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., z firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., následně konstatoval, že Laudis je vhodné používat pouze na podzim v roce setí kmínu. Podle pokusů s jarní aplikací u dvouletých odrůd kmínu, které popsal, totiž jarní aplikace vede k poklesu výnosu, a to tím většímu, čím později proběhne (testovalo se rozmezí 22. 3. – 3. 5.). Je to důsledek poškození základů květenství, které vede k tomu, že se část nažek vyvine špatně a skončí v odpadu. Jednoleté výsledky také ukázaly, že by takový problém nemusel nastat u ozimého kmínu Aprim, který zřejmě květenství zakládá mírně později. Zjištění ale musí potvrdit další roky pokusů. Ing. Vaculík také upozornil, že v letošním roce pěstitelům kmínu ubude množství přípravků, zvláště herbicidů, a dodal, že se připravuje také registrace graminicidu Select Super.
Ing. Linhart konstatoval, že roste zájem o pěstování kmínu, kromě jiného také v důsledku aktuální vysoké ceny (kolem 65 Kč/kg). Příliš velké plochy by ale mohly vést k jejímu propadu. Ing. Jaroslav Minařík, CSc., analytik spolku Český kmín, konstatoval, že sklizňové plochy vzrostly z 1907 ha v roce 2015 na 2443 ha v roce 2016. Upozornil, že se jedná o data Českého statistického úřadu, která nezachycují všechny plochy. Data Ministerstva zemědělství ukazují na plochy větší, a sice zhruba 2500 ha v roce 2015 a 3300 ha v roce 2016. Pokud by plocha vzrostla přes 4000 ha, způsobí to podle Ing. Minaříka prudký pokles ceny. Na semináři se hovořilo také o chorobách a škůdcích a dalších tématech.*

Podrobnosti si přečtete v některém z následujících čísel týdeníku Zemědělec.

Říká se, že smích je kořením života, avšak v oblasti kořeninových rostlin lze právem toto privilegium přiřknout kmínu. Česká republika je tradičním pěstitelem této plodiny. Jak zaznělo na jarním semináři ve Větrném Jeníkově pořádaném sdružením Český kmín ve spolupráci s firmou Agritec Plant Research, s. r. o., Šumperk, sklizňová plocha kmínu pro rok 2014 činila 2173 hektarů.

Jde již o druhý rok v řadě se sklizňovou plochou přesahující jen mírně 2000 hektarů. Přitom pro vyrovnanou bilanci České republiky včetně tradičních exportů a importů je ideálních 2500 až 2600 hektarů, uvedl na základě svých zkušeností Ing. Jaroslav Minařík, CSc., analytik sdružení Český kmín. Jak doplnil, v okamžiku, kdy se dostaneme pod 2600 ha, začíná deficit, který se dříve nebo později projeví. Tento projev již pěstitelé kmínu zaznamenali na výši realizačních cen, kdy maximální ceny sahaly až k 70 Kč/kg. Vysoké ceny by mohly pěstitele motivovat k větším plochám věnovaným kmínu. „Potíž je ale v tom, že dnes nevíme, kolik bylo zaseto hektarů v loňském roce. To se dozvíme až v srpnu. Dnes jsme v situaci, kdy se musíme v červnu rozhodnout, kolik budeme sít kmínu, ale nevíme, kolik se ho bude v červenci a srpnu sklízet,“ říká Ing. Minařík. Citátem: „Nevstoupíš dvakrát do jedné řeky,“ varoval také před situací, která nastala na konci minulého století. Vysoké ceny kmínu v marketingovém roce 1994/1995 způsobily takový nárůst ploch, že se v marketingovém roce 1997/1998 vyvezlo 6800 kg kmínu za průměrnou cenu 17 Kč/kg s následky v následujících letech. Snad se tedy nevytváří úrodná půdy pro citát, který též přednášející připomněl: „Kdo nectí historii, je odsouzen k tomu, aby si ji prožil znova.“

Na semináři zazněly také další zajímavé informace, mimo jiné k chorobám kmínu a možnostem ochrany a herbicidní ochraně této plodiny. Jak ovšem připomněla Ing. Blanka Kocourková, velkou roli při pěstování kmínu hraje také kvalitní osivo, zařazení v osevním postupu, nebo například výživa, které by bylo nutné se věnovat podrobněji.

 

Více informací přinese týdeník Zemědělec.

Cenu Grand Prix Techagro získal v letošním roce v kategorii Osivo a sadba ozimý kmín Aprim, který vyšlechtili ve společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby,
s. r. o.

Porota ocenila, že Aprim je první odrůda kmínu kořenného (Carum carvi, L.) se zkrácenou délkou vegetační doby, tzv. kmín ozimý. Aprim dosáhl během registračních zkoušek průměrného výnosu nažek 2,13 t/ha a průměrného obsahu silic v nažkách nad 2,5 %. Vzhledem k výrazně kratší vegetační době uniká Aprim nepříznivému působení škůdce hálčivce kmínového (Aceria carvi) a snižuje tak náklady na ochranu porostu.

Kmín Aprim také obdržel cenu časopisu Úroda, především proto, že pěstitelům při pěkném výnosu ušetří starosti a náklady na ochranu proti klíčovému škůdci a vzhledem ke zkrácené vegetační době usnadní reakci na požadavky trhu.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský odrůdu, registrovanou letos v březnu, charakterizuje takto:

Aprim je středně raná odrůda ozimého typu určená k produkci semene pro potravinářské účely. Rostliny středně vysoké, méně až středně odolné proti poléhání před sklizní. Odrůda středně odolná až odolná proti opadávání nažek, středně odolná až odolná proti napadení hnědou skvrnitostí. Odrůda odolná k vyzimování. Vlivem kratší vegetační doby napadení vlnovníkem kmínovým ojedinělé. Výnos semene vysoký. Hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká. Obsah silic v semeni nízký, podíl karvonu standardní.*

 

Ministr zemědělství Marian  Jurečka, Prokop Šmirous ze společnosti Agritec, Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno a. s., Adolf Rybka, předseda hodnotitelské komise

Ministr zemědělství Marian Jurečka, Prokop Šmirous, jednatel společnosti Agritec, Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhy Brno a. s., Adolf Rybka, předseda hodnotitelské komise

Cena Grand Prix Techagro

Cena Grand Prix Techagro

Oceněný kmín Arim

Oceněný kmín Aprim

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down