13.11.2023 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zpracování půdy v létě a rizika ztrát vody, uhlíku a dusíku

Při zpracování půdy před setím ozimé řepky, obilnin a meziplodin v teplém letním období a na začátku podzimu dochází často ke zbytečným ztrátám vody, uhlíku a po větších následných srážkách také dusíku z půdy. Proschnutí horní vrstvy půdy po intenzivním kypření se může projevit ve špatném vzcházení a v nevyrovnanosti porostů řepky (obilnin) a dlouhodobě může docházet ke snížení obsahu organických látek v půdě.

Přitom řepka je vzhledem k nárůstu biomasy významným zdrojem uhlíku a téměř celý rok zakrývá povrch půdy, čímž snižuje její prohřívání a rozklad půdní organické hmoty zejména v teplých dnech. Tématem se v Úrodě č. 10/2023 zabývá spolu s dalšími autory Ing. Pavel Růžek, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

Holá půda se více prohřívá

Přestože řada výsledků z polních pokusů i provozních honů potvrdila ve většině let lepší vzcházení výdrolu a zadržení vody a uhlíku v půdě po mulčování nebo i ponechání strniště po sklizni řepky, bylo v letošním roce mnoho pozemků v horkých dnech podmítnuto s ponecháním jen malé části posklizňových zbytků na povrchu. Přitom holá půda se mnohem více prohřívá a odpolední teploty v horkých letních dnech dosahují na povrchu až 50 °C a v 5 cm hloubky přes 40 °C, což má samozřejmě nepříznivý vliv na ztrátu vody a uhlíku z půdy, její prašnost, náchylnost k rozplavení, erozi apod. V letošním roce po podmítce provedené po sklizni řepky většinou dostatečně zapršelo, a nebyly tak velké rozdíly ve vzcházení výdrolu mezi mělkým podmítnutím a mulčováním jako v minulých letech.
Také při podmítce po sklizni obilnin je třeba v teplých slunečních a větrných dnech ponechat co nejvíce posklizňových zbytků na povrchu půdy, protože omezují její prohřívání a ztráty vody a uhlíku. Velmi důležitá je dobrá plošná homogenizace rostlinných zbytků např. s využitím mulčovacích bran, které mohou v tomto případě nahradit mělkou podmítku po sklizni. Jen při větším výskytu hraboše polního nebo u podmáčené půdy po větších srážkách a následném setí je kypření půdy opodstatněné, i když i v těchto případech si musíme být vědomi uvedených rizik.*

Foto: Obr. 1 – Vzcházení výdrolu řepky po podmítce (vlevo) a mulčování (vpravo) Foto autoři

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down