30.12.2017 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podmítka – důležitý faktor při hospodaření s půdní vláhou

Správná volba způsobu zpracování půdy je základem dobrého výnosu. Při výběru technologie zpracování půdy je potřebné zohlednit především půdní a klimatické podmínky a nároky pěstovaných plodin na půdní prostředí. Je nutné také respektovat předplodinu a plodinu, k níž je půda zpracovávaná a dopady na půdu. Při volbě technologií zpracování půdy hraje také významnou roli jejich časová a ekonomická náročnost. Významně volbu technologií ovlivňují také požadavky legislativy.

Stále větší pozornost je při zpracování půdy věnována také otázce hospodaření s vláhou. V této souvislosti se znovu obrací pozornost k základní operaci zpracování půdy a tou je podmítka.

 

Včasná a kvalitní podmítka je velmi důležitým faktorem při hospodaření s půdní vláhou. Při kvalitně provedené podmítce dochází k přerušení kapilárních pórů směrem k povrchu půdy. Přerušení těchto kapilár minimalizuje vzlínání vody. Zároveň dojde k lepšímu pronikání vody do půdy při srážkách. Nezanedbatelným efektem dobře provedené podmítky je likvidace plevelů a výdrolu mechanickou cestou.

Základním požadavkem na provádění podmítky je její včasnost, tedy co nejdříve po sklizni. Podmítka by měla být provedena do 24 hodin od úklidu pozemku. Dalším požadavkem je dodržení hloubky zpracování půdy. Z hlediska klasifikace hovoříme o podmítce mělké s hloubkou do 80 mm, středně hluboké v rozsahu 80 až 120 mm a hluboké v rozsahu 120 až 150 mm. Důležitou roli při volbě hloubky podmítky hrají stanoviště a srážkové poměry dané lokality.

Pro kvalitně provedenou podmítku je třeba volit správné nářadí. Podmítač se podle pracovních orgánů dělí na radličné, radličkové a talířové. Více informací se dozvíte z příspěvku Ing. Jiřího Pospíšila, CSc., z Mendelovy univerzity v Brně, který byl publikován v ÚRODĚ Č. 1/2018. Mimo jiné uvádí, že při volbě podmítače je nutné zohledňovat půdní a klimatické podmínky. Je také důležité respektovat předplodinu a plodinu, k níž bude půda následně zpracovávaná. Významným faktorem je také čas provádění podmítky a dopady na půdu, biotické škodlivé organismy a požadavky legislativy. Většina zemědělců ovšem zcela logicky staví na první místo při volbě techniky obecně a tedy i při volbě typu podmítače ekonomiku, tedy finanční prostředky vynakládané nejen na jednu operaci, ale také na kompletní technologie zakládání porostu.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down