Archiv autora: David Bouma

Filtr

Mění sortiment produktů

Šest přípravků na ochranu rostlin, aplikace pro chytré telefony a mírná úprava loga. To jsou hlavní novinky, které oznámila Adama CZ, s. r. o., na setkání v Kurdějově. Kromě jiné ho se na akci hovořilo také o změnách počasí nebo vývoji na trhu s přípravky na ochranu rostlin.

Kategorie: Ochrana rostlin

Opět vysoký výskyt mšic v řepce

Kalamitní výskyty mšic a následné problémy s napadením řepek virovými infekcemi jsou obecně srovnatelné s ročníkem 2016/2017, kdy bylo již na podzim na testovaných lokalitách potvrzeno téměř 100% napadení rostlin řepky ve všech hospodářsky významných oblastech. 

Kategorie: Olejniny

S důrazem na ochranu půdy při pěstování brambor

Udržitelné hospodaření na půdě se zakládá na cíleně uplatňovaných opatřeních. Podle charakteru pěstované plodiny mohou být jak krátkodobá (řešena především konkrétními půdoochrannými postupy), tak dlouhodobá. Ve druhém případě jsou spjatá s charakterem a vlastnostmi konkrétního pozemku (cílená úprava pozemku jako rozdělení biologickými retardéry – remízky, travnaté pásy apod.). Jejich společným...

Kategorie: Okopaniny

Rizika spojená s kontaminací skladovaných komodit členovci

Skladištní členovci, tj. hmyz a roztoči, jsou častí obyvatelé nebo náhodní kontaminátoři potravin. Takto vzniklé kontaminace potravin mají přímý, ale i nepřímý vliv na lidské zdraví. Příkladem přímého vlivu jsou fragmenty těl členovců, ale i produkty jejich metabolismu spojované s alergenními proteiny nebo karcinogenními látkami.

Kategorie: Skladování

Lupina biela a lupina žltá

Jednou zo starých kultúrnych plodín nenáročných na pôdne podmienky je lupina. Antický Rimania pestovali lupinu bielu (Lupinus albus L.), ktorú medzi iným priniesli aj na územie Galie, kde sa zakrátko uplatnila ako plodina na zelené hnojenie. Lupina žltá (Lupinus luteus L.) sa začala pestovať až niekedy v polovici predminulého storočia...

Kategorie: Luskoviny

Cizrna – luskovina do suchých oblastí

Nechceme dávat do přímé souvislosti současný i předpokládaný vývoj klimatických poměrů v našich podmínkách s odolností této relativně suchomilné plodiny, ale zajímavé vlastnosti se nabízejí. Cizrna je ve světě po sóji a fazolu třetí nejrozšířenější luskovinou, která se za určitých okolností může s úspěchem pěstovat i ve vybraných oblastech ČR.

Kategorie: Luskoviny

Využití obsevu v ochraně hrachu proti zrnokazovi

Ochrana porostů hrachu proti zrnokazovi hrachovému není snadná a často nepřináší uspokojivé výsledky. Obtížně se stanovuje vhodný termín pro aplikaci insekticidu, neboť monitoring dospělců v porostech je obtížný. Praktickým důsledkem jsou aplikace insekticidů naslepo (profylaktické postřiky), které mají často jen nízký efekt na škůdce. Obtížně se též vybírá insekticid.

Kategorie: Luskoviny

Zabývali se klíčovými tématy zemědělství

Minulý čtvrtek skončila v Brně dvoudenní mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. Hlavní pořadatel, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., uvedl, že se akce zúčastnilo více než 150 odborníků. Mezi hlavní témata, kterým se přednášející věnovali, patřilo šlechtění, rostlinolékařství, technologie pěstování rostlin a...

Kategorie: Ochrana rostlin

Zemřel Ing. Milan Zapletal

Ing. Milan Zapletal, CSc., zemřel 12. listopadu 2018 ve věku 86 let. Redakci o tom informovala jeho dlouholetá spolupracovnice Ing. Dagmar Obdržálková z České společnosti rostlinolékařské. Ing. Zapletal se dlouhodobě zabýval ochranou rostlin....

Kategorie: Ochrana rostlin