06.06.2024 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Spotřeba přípravků má klesající trend

V letech 2018 až 2023 klesla v tuzemsku spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 11,4 %. Uvádí to Ministerstvo zemědělství v tiskové zprávě s tím, že je to výsledek šetrnějšího přístupu k obhospodařování zemědělské půdy, ale také celoevropského zákazu některých látek.

Pokles podle resortu souvisí i s naplňováním opatření Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů (NAP) v ČR 2018–2022. Hodnoty se týkají celkového objemu přípravků, nehodnotí vývoj spotřeby účinných látek. V roce 2018 byla podle dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, na která se ministerstvo odvolává, spotřeba přípravků 11 711 429 kg/l. V roce 2023 hodnota klesla na 10 489 061 kg/l.

Vliv mají i zákazy přípravků

Ministerstvo dále uvádí, že v období od 2018 do 2023 se dařilo snižovat spotřebu herbicidů a desikantů, klesla o 22 %, o více než 17 % se snížila spotřeba fungicidů. Minimalizovala se také spotřeba insekticidních mořidel. "To je výsledkem zákazu používání insekticidních mořidel na bázi neonikotinoidů z roku 2018. Celkovou spotřebu chemických přípravků výrazně ovlivňuje přemnožení hraboše polního, která se například v roce 2023 projevila extrémním meziročním nárůstem spotřeby rodenticidů (o 468 %)," uvádí ministerstvo v tiskové zprávě. Od 1. ledna 2019 již také není možné používat přípravky s obsahem glyfosátu pro desikaci plodin potenciálně určených pro potravinářské účely.

Ministerstvo dále uvádí, že na plnění úkolů vyplývajících z opatření NAP se podílejí Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí a další odborná pracoviště. Během období platnosti NAP se podařilo zcela či částečně realizovat 90 % opatření. Konkrétně bylo do konce letošního prvního čtvrtletí z celkového počtu 44 zcela splněno 23 opatření, částečně splněno 17 a nesplněna byla 4 opatření. Opatření, která byla splněna částečně nebo splněna nebyla, budou revidována a případně převedena do NAP pro další období.
Výzkumné priority realizované v rámci NAP se zaměřovaly například na řízení ochrany rostlin, inovace metod integrované ochrany rostlin, biologické a nechemické prostředky, metody ochrany rostlin a odolnost rostlin proti škodlivým organismům. Pozitivní bylo narůstající zapojení řešitelů z vědecko-výzkumných organizací a akademické sféry. Klíčovou roli zde přesto má Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
Z rozpočtu Ministerstva zemědělství byly cíle NAP v období 2018–2022 podpořeny celkovou částkou zhruba 77,3 mil. Kč. V letech 2023–2024 je předpokládaná výše finanční podpory 40,1 mil. Kč (částka za rok 2024 vychází z plánovaných výdajů), shrnuje resort.

Úvodní graf: Spotřeba POR. Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down