05.01.2022 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ochrana ovsa proti napadení prašnou snětí ovesnou

Houba Ustilago avenae (Pers.) Rostr. je původcem choroby zvané prašná snětivost ovsa. Jejím nejvýznamnějším hostitelem je oves. Choroba napadá pluchatý oves setý (Avena sativa) i bezpluchý oves nahý (Avena nuda). Napadat může i ječmen (Hordeum vulgare) a některé trávy (Poaceae), například rodu Arrhenatherum, Dasypyrum, Haynaldia a Holcus.

Choroba způsobuje destrukci klasů ovsa a s tím spojené ztráty výnosu. Bez zavedení ošetření osiva mohou ztráty výnosu dosáhnout až 20 %. Hlavní riziko představuje prašná snětivost ovsa pro množitelské porosty. Její výskyt může být důvodem k zamítnutí porostu. V příloze č. 1 k vyhlášce č. 129/2012 Sb. je v požadavcích na množitelské porosty povolen výskyt maximálně jedné napadené rostliny na 100 m2 porostu. Informuje o tom ve svém článku v časopise Úroda (1/2022) RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

Ochrana proti prašné snětivosti ovsa spočívá podle autorky článku v používání zdravého, certifikovaného osiva, moření osiva a pěstování odolných odrůd.

Na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby probíhá testování reakce odrůd na prašnou snětivost ovsa od roku 2017. Jak uvádí RNDr. Dumalasová, pro hodnocení odolnosti k napadení bylo vybráno 39 komerčních odrůd ovsa. Testovaný soubor zahrnoval deset odrůd ovsa nahého a 29 odrůd ovsa setého jarního. Odrůdy ovsa byly uměle infikovány prašnou snětí ovesnou s využitím dvou různých metod. K inokulaci pluchatých ovsů byla použita vodní suspenze spor v částečném vakuu, zatímco u nahých ovsů byly k inokulaci využity suché spory. V pokusech s umělou infekcí může být u některých odrůd zasaženo i více než 70 % klasů. Odrůdy ovsa setého Azur, Celeste, Florian, Gregor, Oberon, Remus a Rozmar a odrůdy ovsa nahého Hynek a Patrik prokázaly v testech velmi nízkou úroveň napadení prašnou snětí ovesnou, nepřesahující 3 %. Tyto odrůdy mohou podle autorky článku sloužit jako zdroj rezistence pro šlechtění. Údaje o odolnosti odrůd ovsa mohou být také užitečné pro pěstitele.

Více informací se dočtete v lednovém vydání časopisu Úroda (1/2022).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down