Archiv autora: Barbora Venclová

Filtr

Houbové choroby obilnin v suchém roce 2018

Houbové patogeny obilnin, s výjimkou biotrofních rzí a padlí, přežívají na posklizňových zbytcích nebo v půdě ve formě mycelia, plodnic, sklerocií a podobně. Podzimní měsíce jsou v posledních letech teplejší a loňské září a říjen byly dokonce i srážkově nad dlouhodobým normálem (1981–2010). To jsou vhodné podmínky pro řadu houbových...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Společným znakem je pokles produkce

Produkce brambor nejen v České republice, ale také v nejdůležitějších bramborářských státech Evropské unie – Belgii, Francii, Německu, Velké Británii a Nizozemsku, zaznamenala v letošním roce významný propad. Důvodem je průběh povětrnostních podmínek. Ceny naopak reagují na tuto situaci růstem. Tyto informace zazněly v rámci semináře pořádaného při příležitosti 28....

Kategorie: Okopaniny

Možnosti regulace výdrolu Clearfield řepky v obilninách

Ozimá řepka je jednou z hospodářsky nejvýznamnějších plodin českého zemědělství. Velké plochy této plodiny (téměř 400 tis. ha) však způsobují pěstitelům určité problémy. Jedním z nich je nárůst zaplevelení následných plodin výdrolem řepky ze sklizňových ztrát. Perzistence semen řepky v půdě je delší než u většiny plevelů, přičemž na těžších...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Bez zemědělství bychom neměli dějiny

Zemědělství vděčíme za vznik písma, kalendáře i matematiky. Přesvědčit se o tom mohou návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze na Letné, kde probíhá výstava Největší objev – Fenomén zemědělství ve 100 předmětech připravená k výročí sta let založení muzea i republiky. Tato výstava představuje vzácné i nečekané exponáty, které reprezentují...

Kategorie: Přehlídky a semináře

Řepka ve sklizni 2018 a jak dále

Pěstitelé ozimé řepky v České republice podle prof. Jana Vašáka, CSc., a kolektivu z České zemědělské univerzity (ČZU) nezaznamenávali problémy při vzcházení, ani s mezerovitostí porostu – řepka se musela na podzim v růstu brzdit, protože měla tendenci k přerůstání. V předjaří po polovině února, kdy se začalo také s...

Kategorie: Olejniny

Brambory z pohledu letošního roku

Pokles výnosu brambor vzhledem k průběhu počasí je realitou nejen v České republice, ale také u největších pěstitelů Evropské unie – Německa, Velké Británie, Francie, Belgie a Nizozemska, tzv. EU-5. V návaznosti na tento fakt se očekává další růst cen této komodity, přesto brambory podle zástupců Českého bramborářského svazu, z....

Kategorie: Okopaniny

Vliv klasových fuzárií na kvalitu odrůd pšenice

Důsledkem napadení klasů obilnin patogeny Fusarium jsou ztráty na výnose, kontaminace zrna mykotoxiny a zhoršení technologické kvality zrna. V odrůdovém pokuse realizovaném na pozemcích Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži a OSEVY vývoj a výzkum, s. r. o., v Zubří ve sklizňových letech 2016 a 2017, se po inokulaci postřikem sporami...

Kategorie: Ochrana rostlin

Výskyt makadlovky řepné v porostech cukrovky

V monitoringu škodlivých organismů je aktuálně zaznamenán silný výskyt makadlovky řepné v porostech cukrovky v okresech Kladno a Praha-východ. Pokud pěstitelé při kontrole porostu zaznamenají povadlost a zaschlé srdéčkové listy, jedná se s největší pravděpodobností o příznaky působení tohoto škůdce. Tyto informace uvádí zpráva zveřejněná na stránkách Ústředního kontrolního a...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Biojarmark plný vůní a chutí

Letošní Biojarmark na Letné navštívilo téměř dva tisíce lidí. Maso, mléčné výrobky, ovoce a zelenina, čaje, čokoláda… v biokvalitě od českých farmářů. Takový byl pražský Biojarmark 2018, který pořádala PRO-BIO LIGA ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem za finanční podpory Ministerstva zemědělství, hlavního města Prahy a kontrolních organizací KEZ o....

Kategorie: Ekologické zemědělství