Houba Ustilago avenae (Pers.) Rostr. je původcem choroby zvané prašná snětivost ovsa. Jejím nejvýznamnějším hostitelem je oves. Choroba napadá pluchatý oves setý (Avena sativa) i bezpluchý oves nahý (Avena nuda). Napadat může i ječmen (Hordeum vulgare) a některé trávy (Poaceae), například rodu Arrhenatherum, Dasypyrum, Haynaldia a Holcus.

Choroba způsobuje destrukci klasů ovsa a s tím spojené ztráty výnosu. Bez zavedení ošetření osiva mohou ztráty výnosu dosáhnout až 20 %. Hlavní riziko představuje prašná snětivost ovsa pro množitelské porosty. Její výskyt může být důvodem k zamítnutí porostu. V příloze č. 1 k vyhlášce č. 129/2012 Sb. je v požadavcích na množitelské porosty povolen výskyt maximálně jedné napadené rostliny na 100 m2 porostu. Informuje o tom ve svém článku v časopise Úroda (1/2022) RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

Ochrana proti prašné snětivosti ovsa spočívá podle autorky článku v používání zdravého, certifikovaného osiva, moření osiva a pěstování odolných odrůd.

Na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby probíhá testování reakce odrůd na prašnou snětivost ovsa od roku 2017. Jak uvádí RNDr. Dumalasová, pro hodnocení odolnosti k napadení bylo vybráno 39 komerčních odrůd ovsa. Testovaný soubor zahrnoval deset odrůd ovsa nahého a 29 odrůd ovsa setého jarního. Odrůdy ovsa byly uměle infikovány prašnou snětí ovesnou s využitím dvou různých metod. K inokulaci pluchatých ovsů byla použita vodní suspenze spor v částečném vakuu, zatímco u nahých ovsů byly k inokulaci využity suché spory. V pokusech s umělou infekcí může být u některých odrůd zasaženo i více než 70 % klasů. Odrůdy ovsa setého Azur, Celeste, Florian, Gregor, Oberon, Remus a Rozmar a odrůdy ovsa nahého Hynek a Patrik prokázaly v testech velmi nízkou úroveň napadení prašnou snětí ovesnou, nepřesahující 3 %. Tyto odrůdy mohou podle autorky článku sloužit jako zdroj rezistence pro šlechtění. Údaje o odolnosti odrůd ovsa mohou být také užitečné pro pěstitele.

Více informací se dočtete v lednovém vydání časopisu Úroda (1/2022).*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down