16.05.2023 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deštivé jaro a riziko výskytu klasových fuzarióz

Fuzariózy klasu (růžovění klasu) patří k nejzávažnějším houbovým onemocněním pšenice i dalších obilnin. V důsledku napadení patogeny z rodu Fusarium dochází kromě ztrát na výnosech i ke zhoršení technologické i hygienické kvality zrna (tvorba mykotoxinů). Nejvíce sledovaným mykotoxinem je deoxynivalenol (DON), jehož přítomnost obvykle indikuje zvýšený obsah dalších mykotoxinů. Nařízením komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006 byl pro mykotoxin DON stanoven v nezpracovaném zrnu pšenice maximální limit 1,25 mg/kg. Informuje o tom Ing. Jana Chrpová, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., (VÚRV) na oficiálních stránkách tohoto výzkumného ústavu.

Jak dále uvádí, srážky v jarním období zvyšují riziko výskytu klasových fuzarióz. Pro tvorbu inokula na zbytcích rostlin na povrchu půdy, kde patogeny z rodu Fusarium přezimují, je totiž důležitá dostatečná vlhkost již v dubnu (dubnový měsíční úhrn srážek 67 mm představuje 172 % normálu 1991–2020). Pro rozvoj infekce, ke které dochází především v době kvetení, jsou příznivé vyšší teploty a vyšší relativní vlhkost nebo srážky. Vysoká kontaminace zrna mykotoxiny, které jsou produkovány velmi záhy po infekci (36 hodin), souvisí s vysokým úhrnem srážek deset dní před kvetením i bezprostředně po infekci. Zvláště ohrožené jsou lokality v povodí řek a vodních nádrží s častým výskytem mlh a pozemky s omezenou cirkulací vzduchu, vysvětluje Ing. Chrpová.

V rámci ochrany proti klasovým fuzariózám by se podle Ing. Chrpové měl uplatnit celý komplex opatření zahrnující agrotechnická opatření, fungicidní ochranu i výběr vhodné odrůdy. Vzhledem k časné tvorbě mykotoxinů je třeba fungicidy aplikovat preventivně v době kvetení, optimální je aplikace ve fázi BBCH 60–65. Informace o přípravcích pro cílenou ochranu klasů jsou k dispozici na stránkách ÚKZÚZ (Rostlinolékařský portál, Registr přípravků na ochranu rostlin).

Odrůdy pšenice s rezistencí k patogenům z rodu Fusarium nebyly dosud vyšlechtěny. Za podmínek příznivých pro rozvoj patogenu představují klasové fuzariózy určité ohrožení pro všechny odrůdy, vysoké riziko pak nastává u náchylných odrůd. U pšenice ozimé byla ve spolupráci VÚRV a ÚKZÚZ zjištěna náchylnost k fuzarióze klasu u odrůd Askaban, Collector, Crossway, Floki, Frisky, Futurum, Gordian, Johnson, KWS Donovan, KWS Elementary, KWS Silverstone, LG Dita, LG Keramik, LG Mondial, LG Orlice, Nonstop, Proteus, RGT Cesario, Sheriff, Skif a SU Tarroca (viz. Seznam doporučených odrůd 2021, 2022 a 2023). Náchylné odrůdy by neměly být zařazovány po rizikové předplodině, kterou je kukuřice, zvláště pokud bylo využito minimalizační zpracování půdy, dodává Ing. Chrpová.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down