Archiv autora: Barbora Venclová

Filtr

Seznam doporučených odrůd ozimého ječmene 2017

Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie i v České republice jsou vytvářeny Seznamy doporučených odrůd (SDO) hlavních polních plodin. Jejich cílem je usnadnit uživatelům orientaci v širokém sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební podmínky v České...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Produkce pšenice v České republice

Osevní plocha pšenice podle soupisu osevních ploch Českého statistického úřadu (ČSÚ) k 31. 5. 2016 proti předchozímu roku 2015 vzrostla o 9,9 tis. ha (tj. 1,2 %) a dosáhla výměry 839,7 tis. ha. Za tímto nárůstem stojí ozimá pšenice, jejíž osevní plocha meziročně narostla o 30,2 tis. ha, (tj. o...

Kategorie: Obiloviny

Přehled odrůd ozimého žita

U ozimého žita není z důvodu neustále se snižujících pěstitelských ploch prováděno zkoušení pro seznam doporučených odrůd. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se snaží tento handicap eliminovat vydáváním přehledu odrůd ozimého žita.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Seznam doporučených odrůd ozimého tritikale

Cílem Seznamu doporučených odrůd (SDO) je předložit pěstitelům nezávislé informace získané na základě výsledků a pozorování z polních odrůdových pokusů zakládaných v půdně-klimatických podmínkách České republiky. Hodnoceny jsou výnos zrna, jakost zrna a agronomické vlastnosti (odolnost proti poléhání, vyzimování a proti chorobám).

Kategorie: Obiloviny

História vývoja tritikale vo svete a v bývalom Československu

Tritikale (Triticosecale, Wittmack) je obilnina získaná hybridizáciou pšenice (Triticum) s ražou (Secale). Prvé tritikale bolo vyprodukované škótskym botanikom A. Stephenom Wilsonom v roku 1875, keď sa podarilo opeľovať pšenicu s ražným peľom. Avšak tieto rastliny tritikale produkovali sterilný peľ, a preto nemohli produkovať životaschopné potomstvo.

Kategorie: Obiloviny

Představili ucelenou nabídku

Širokou nabídku herbicidů, fungicidních a insekticidních variant v ozimé pšenici, ozimé řepce, jarním ječmeni, kukuřici a cukrové řepě představili zástupci společnosti Bayer, s. r. o., na polních dnech v Senici na Hané a Libčanech. Nechyběly ani odrůdové pokusy, které procházejí napříč pesticidními variantami, a tak si každý návštěvník může udělat...

Kategorie: Ochrana rostlin

Pěstování maloobjemových pícních plodin z čeledi bobovitých

Čeleď Fabaceae, česky bobovité (motýlokvěté, luštinaté) je z hlediska množství zástupců třetí největší. Patří do ní 730 rodů a 19 400 druhů. Druhy této čeledi se vyskytují téměř na celém světě s výjimkou vodního prostředí. Jedná se o byliny nebo dřeviny (stromy, keře, polokeře), na jejichž kořenech se převážně vyskytují...

Kategorie: Pícniny