Archiv autora: Barbora Venclová

Filtr

Pečlivě vybrané spektrum odrůd

Na nejvýznamnější tuzemskou olejninu ozimou řepku se soustředila série odborných polních akcí společnosti KWS OSIVA s. r. o. V současné nabídce osmi materiálů nalezneme hned dvě novinky – Marc KWS a Umberto KWS, obě hybridní odrůdy s geneticky podmíněnou odolností k pukání šešulí (S-POD funkce = vysoká odolnost proti vypadávání...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Listová hnojiva a stimulace

Listová hnojiva, stimulační přípravky, vzájemná kombinace, vedlejší fungicidní či insekticidní účinky, fyziologické moderace a podobně. V praxi jde o několik set, téměř tisíc přípravků, které jsou v prodeji pro hobby markety, zahradnictví, lesnictví i zemědělství. Po mnoho let s nimi odborníci z České zemědělské univerzity v Praze dělají maloparcelkové i...

Kategorie: Obiloviny, Olejniny, Výživa rostlin

Smím, či nesmím ten chleba sníst?

Přiblížit vědu i školním a předškolním dětem poutavou metodou se podařilo Výzkumnému ústavu pícninářskému, spol. s r. o., v Troubsku v rámci celosvětové akce Den fascinace rostlinami. Díky těmto akcím si možná mladá generace uvědomí to, co se u současné zdá být zapomenuto. Například, že bez půdy se neobejdeme, a...

Kategorie: Přehlídky a semináře

Aktuální nákazy včel

V posledních letech počet včelařů evidentně narostl. Nejvíce chovů nalezneme ve Středočeském kraji, který následují Jihočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nákazová situace ve včelstvech je kolísavá, staronovým problémem se stává hniloba včelího plodu.

Kategorie: Odborná přednáška

Den fascinace rostlinami do Ruzyně přilákal stovky návštěvníků

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně se pravidelně přihlašuje k mezinárodní akci Den fascinace rostlinami. Také v letošním roce připravili odborní pracovníci tohoto výzkumného ústavu a Výzkumného ústavu zemědělské techniky několik expozic, kde poskytli nejnovější informace zejména školní mládeži ze základních a středních škol i studentům vysokých škol....

Kategorie: Přehlídky a semináře

Úloha včel v současné rostlinné výrobě

Zamyšlení nad úlohou včel v současné rostlinné výrobě přinesl první seminář pořádaný Českou společností rostlinolékařskou, Výzkumným ústavem včelařským a katedrou ochrany rostlin České zemědělské univerzity v Praze. Jeho účastníci měli možnost nahlédnout do legislativy, veterinární problematiky včel a odnést si praktická doporučení výzkumu.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny