Filtr
Bramborářské dny se konaly již po dvacáté šesté

Produkce brambor téměř o třetinu vyšší

Loňské suché počasí a vysoké teploty vystřídaly v letošním roce podmínky, které v České republice bramborám vyhovovaly lépe. Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností činí v tuzemsku 844 tisíc tun, průměrný výnos přesahuje 29 t/ha, v meziročním srovnání je o sedm tun vyšší. Nejvýznamnější bramborářské státy EU-5 naopak očekávají meziroční pokles výnosů o 6 % na 45 t/ha. Hodnota průměrných výnosů států EU-5 zůstává i přes avizovaný propad pro tuzemské pěstitele inspirací. Plocha této významné plodiny v České republice (o 3,2 %) i ve státech EU-5 (o 4,8 %) mírně narostla.

Kategorie: Okopaniny

Aktuální články

Senice F1

Kukuřice se na Hané sklízela veřejně

V Senici na Hané se pod názvem Maisefest 2016 konala veřejná sklizeň zrna kukuřice. Akci uspořádala společnost KWS OSIVA s. r. o. Obdobná akce se každoročně koná i v Bečvárech. Přehlídka sortimentu kukuřice zahrnovala i novinky pro rok 2017, například hybrid KWS 2322. Následovala sklizeň a vyhodnocení výnosů zrna jednotlivých...

Kategorie: Osivo, Polní dny

Aplikace digestátů a fugátů Foto Gabriela Mühlbachová

Hnojení kukuřice digestátem a fugátem z bioplynových stanic

V posledních letech se s rozvojem bioplynových stanic v zemědělských podnicích dostává do popředí problematika zacházení se zbytky po anaerobní digesci (AD), tedy digestáty, případně produkty jejich separace - fugáty a separáty. Digestáty a fugáty z bioplynových stanic provozovaných v zemědělských podnicích představují vzhledem k jejich dobré zásobě živin potenciálně...

Kategorie: Výživa rostlin

Příznaky způsobené PSTVd na rostlině bramboru pěstované ve skleníkových podmínkách Foto Jiří Ptáček

Viroid vřetenovitosti hlíz bramboru

Viroid vřetenovitosti hlíz bramboru – Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd) je závažným karanténním onemocněním bramboru, který se v současné době u bramboru v České republice nevyskytuje. PSTVd je přenosný nejen sadbou, ale i semeny a byl již nalezen v několika genových bankách. Jde o jednovláknovou cirkulární RNA o velikosti 359...

Kategorie: Odrůdy

Změny ve vymezení zranitelných oblastí

Změny v uplatnění nitrátové směrnice

Účelem nitrátové směrnice (směrnice EU č. 91/676/EHS) je chránit vody před znečištěním dusičnany pocházejícími ze zemědělství. Směrnice byla v České republice implementována prostřednictvím vodního zákona (zákona č. 254/2001 Sb.). V § 33 jsou uvedeny definice zranitelných oblastí a akčního programu. Rovněž jsou uzákoněny revize vymezení zranitelných oblastí a akčního programu,...

Kategorie: Výživa rostlin

Proč a jak používat certifikovanou nebo též uznanou sadbu?

Odpověď na tuto otázku je vcelku jednoduchá, protože certifikovaná sadba dává záruky určitého a předpisy vymezeného zdravotního, biologického a fyzikálního stavu sadbových hlíz dané odrůdy, který je předpokladem dosažení vysokého výnosu a kvality sklizně. Vytváří tedy základní potenciál pro úspěšné pěstování dané plodiny. Zároveň je však třeba s tímto materiálem...

Kategorie: Okopaniny