Filtr

Mokřady jsou zajímavým tématem

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, se na veletrhu Techagro v rámci společného stánku výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství orientoval na návštěvníky z pohledu technologií pěstování zemědělských plodin a prezentace aktuálních výsledků výzkumné činnosti. Součástí expozice bylo také ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR a Českou technologickou platformou pro zemědělství poradenské centrum.

Kategorie: Nezařazené

Aktuální články

Hodnocení netradičních druhů jarních pšenic

Odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v rámci tříletého testování zhodnotili soubor genetických zdrojů pšenice jednozrnky, dvouzrnky, jarní špaldy a přesívkových forem pšenice seté z pohledu vybraných morfologických, biologických a hospodářských znaků. Ty porovnaly s kontrolními odrůdami pšenice seté. Na základě tříletých výsledků posoudili také vhodnost a využitelnost genetických zdrojů...

Kategorie: Obiloviny

Pravidelné setkání nad bramborami

Firma EUROPLANT šlechtitelská spol. s r. o., pravidelně na veletrhu Techagro prezentuje segment bramborářství. Tato společnost působí v České republice od roku 1997 a za dobu své činnosti se u nás stala jednou z největších firem, působících v oblasti množení a prodeje sadbových a prodeje konzumních brambor. V roce 2017...

Kategorie: Nezařazené

Peletkovaná návnada proti plzákům a slimákům

Společnost Agro CS a. s. představila v rámci brněnských veletrhů divizi Agroslužby, která zajišťuje dodávky hnojiv a komplexní servis zemědělcům a distributorům v České republice. Novinkou v nabídce je peletkovaná návnada proti všem druhům plzáků a slimáku Sluxx HP. Tento přípravek je v dvacetikilogramovém balení určen pro profesionální použití.

Kategorie: Ochrana rostlin

Trvalá nebo dočasná ztráta zemědělské půdy

Již uplynul nějaký čas od dob, kdy pod vlivem melioračních opatření docházelo ke zvyšování výměry zemědělského půdního fondu (ZPF), a to těch ploch určených pro intenzivní zemědělské využití. Když pomineme zábor půdy pro rozvoj lidské společnosti, je pozůstatek orných půd vystaven tlakům dosud nevídaným, jež ovlivňují zejména jejich kvalitu a...

Kategorie: Půda