Filtr

Aktuální články

Nedoceněná plodina českých polí

Z celosvětového pohledu se téměř ze 40 % podílí na výživě obyvatel zrnová kukuřice, která je v tomto ohledu nejvýznamnější plodinou, až druhé místo patří pšenici. V Evropské unii stejně jako v České republice je situace jiná. Prvenství náleží pšenici, v tuzemsku dokonce zaujímá výměra této plodiny desetinásobek plochy zrnové...

Kategorie: Odrůdy

Hnojení ozimé řepky po letošní zimě

Při regeneračním hnojení řepky dusíkem je nutné v letošním roce více pozornosti věnovat skutečnému stavu porostu a půdy na daném stanovišti. Kromě silných zdravých porostů je řada porostů napadených virózami, poškozených mrazem nebo se slabými rostlinami s málo vyvinutým kořenovým systémem.

Kategorie: Výživa rostlin

Luční porosty a minerální hnojení

Hnojení je jedno z nejúčinnějších opatření, jak zvýšit výnosy a v mnoha případech i zlepšit kvalitu sklízené píce. Množství živin v půdě je spjato s celou řadou vlastností porostu. Ovlivňuje nejen růst nadzemních a podzemních částí rostlin, ale i druhové složení a mikrobiální aktivitu v půdě.

Kategorie: Travní porosty

Ohlédnutí agronoma za uplynulým ročníkem – I. část

Příspěvek hodnotí růst a vývoj zemědělských plodin v meteorologických podmínkách ročníku 2015/2016. Zakládání ozimých porostů v roce 2015 provázely komplikace. Důvodem byl dlouhotrvající nedostatek srážek. Situace se zlepšila až v závěru roku a podobně jako o rok dříve ozimům velmi pomohl mírný průběh zimy 2015/2016. První polovina loňského roku byla...

Kategorie: Agrotechnika

Možnosti použití nechemické ochrany rostlin

Současná doba je plná paradoxů. Hovoří se o potřebě udržitelných způsobů hospodaření s minimalizací zátěže životního prostředí pesticidy. Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR, 2012 (dále „NAP“) stanoví opatření a harmonogramy pro snížení rizik a omezení dopadů používání přípravků na lidské zdraví a životní prostředí, s cílem...

Kategorie: Ochrana rostlin