Filtr
IMG_7097

Příprava skladu před sklizní pro prevenci výskytu škůdců

Během posledních dvaceti let se snížil rozsah prodeje zemědělských komodit tak zvaně přímo z pole. Významná část zemědělských podniků má momentálně k dispozici poměrně kvalitní sklady, ať už podlahové, nebo sila. To jim dává možnost nejen připravit rostlinné komodity pro prodej, ale produkci uskladnit i několik měsíců. Vzniká tak požadavek na uchování merkantilu v obchodovatelné kvalitě, což znamená bez přítomnosti živočišných škůdců. Na to je dobré se připravit ještě před sklizní a naskladňováním komodit.

Kategorie: Skladování

Aktuální články

Po útlumu pěstování přadného lnu je na vzestupu len olejný

Věnují se marginálním plodinám

Přehlídka demonstračních parcel firmy Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., Šumperk v Nabočanech vystihovala hlavní profil této společnosti, která se věnuje marginálním plodinám. Tedy plodinám, jež zaujímají malou plochu na orné půdě, jako jsou luskoviny, len, kmín a konopí. Výzkum v Šumperku příští rok oslaví sedmdesát pět let...

Kategorie: Naše pole

IMG_0302

Je odrůdová čistota osiva dostatečná – ano, či ne?

Odrůdy zemědělských plodin jsou jedním z nejvýznamnějších výrobních prostředků rostlinné a zemědělské výroby a současně i ekonomicky velice důležitou komoditou. Odrůda představuje soubor geneticky fixovaných vlastností plodiny, které při dodržení potřebných podmínek předurčují finální produkci plodiny k jasně definovanému účelu. Tudíž nejdůležitějším a rovněž ekonomicky nejvýhodnějším intenzifikačním opatřením je volba...

Kategorie: Jak to vidím já

Hermeticky uzavíretelný prostor s řízenou atmosférou

Skladování v ochranné atmosféře

Sklizňové a posklizňové ztráty způsobené špatným zacházením se surovinami, napadením hlodavci a škůdci a šířením skladištních chorob dosahují v některých případech až 25 % celkového objemu sklizených plodin. Posklizňové úpravy zemědělských surovin rostlinného původu slouží pro účely co nejrychlejšího převedení plodin do stavu vhodného k přepravě, okamžitému zpracování nebo dlouhodobému...

Kategorie: Skladování

VUPT F1

V osevních sledech je málo pícnin

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., je svou činností zaměřen na šlechtění, množení a prodej osiv. Dále nabízí poradenskou činnost a služby. Zemědělský výzkum, spol. s r. o., je dceřinou společností a zabývá se výzkumnou činností v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství.

Kategorie: Naše pole

VP Agro F1

Její předností je, že si poradí s extrémy počasí

V posledních letech se zemědělci musejí potýkat se stále většími výkyvy počasí. Možností, jak eliminovat neúspěch při pěstování, je vybrat vhodnou odrůdu, která si poradí i s extrémy počasí. Jednu takovou – novou odrůdu ozimé pšenice – představila společnost VP AGRO, spol. s r. o., v Nabočanech.

Kategorie: Naše pole

UKZUZ F1

Odrůdy s alternativní výživou

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) je zřízen Ministerstvem zemědělství jako specializovaný orgán státní správy, je organizační složkou státu a správním úřadem. Je ze zákona zodpovědný za registraci odrůd a za ověřování vlastností registrovaných odrůd.

Kategorie: Naše pole

VUKROM F1

Obilniny s barevným typem zrna

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. je pracovištěm aplikovaného výzkumu v resortu zemědělství, od roku 1992 navazuje na činnost bývalého Výzkumného ústavu obilnářského založeného již v roce 1951. Je organizací holdingového typu se dvěma dceřinými společnostmi Agrotest fyto, s. r. o. a Agrotrial, s. r. o. Agrotest fyto, s....

Kategorie: Naše pole