Filtr
Přehlídka odrůd brambor rozdělená podle směrů využití a varných typů

Plochy brambor se stabilizovaly

V České republice se plochy brambor s ohledem na předcházející sezónu s vysokými cenami za tuto komoditu stabilizovaly, uvedl to na semináři pořádaném firmou Medipo Agras H. B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod, její ředitel Ing. Vlastimil Rasocha. V letošním roce se podle statistiky brambory pěstují na celkové ploše 23 414 hektarů. Evropská unie, zejména státy EU-5, zaznamenala meziroční navýšení plochy asi o 5 %, a to zejména brambor pro zpracování na hranolky.

Kategorie: Okopaniny

Aktuální články

Luštěniny

Mezinárodní rok luštěnin v České republice

Rok 2016 byl vyhlášen 68. Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem luštěnin (IYP 2016). Koordinací souvisejících aktivit byla pověřena Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Jejím úkolem je zajišťovat spolupráci s vládami, nevládními organizacemi a dalšími partnery.

Kategorie: Luskoviny

logo_iyp-cs-high-horizontal_upr

Slavíme Mezinárodní rok luštěnin

Rok 2016 byl vyhlášen 68. Valným shromážděním Organizace spojených národů za Mezinárodní rok luštěnin. Koordinací souvisejících aktivit byla pověřena Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Při této příležitosti se konala také v Mendelově muzeu v Brně konference Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin z. s. (APZL). Akce proběhla „in memoriam“ k...

Kategorie: Luskoviny

Porost brambor pod závlahou na Českomoravské vrchovině v roce 2016

Brambory v hospodářském roce 2016/2017 – ekonomika a rentabilita

Mezi tzv. citlivé komodity byly zařazeny nejen brambory pro výrobu škrobu, ale také konzumní. Plocha brambor se stabilizovala, domácí produkce po propadu v roce 2015/2016 se letos jeví jako normální, ceny raných brambor byly kvůli opoždění vegetace vyšší, výnosy budou, zdá se, průměrné. „Všechny tyto faktory je nezbytné sledovat, chceme-li...

Kategorie: Okopaniny

Adama_ur_09_2016_foto_1

Zbavte se rychle a výhodně výdrolu obilnin v řepce

V praxi nejpoužívanější selektivní graminicid lze s úspěchem využít v nastávající podzimní sezóně rovněž při likvidaci výdrolu obilnin v řepce olejce. Agil 100 EC hubí výdrol i případný pýr rychle a spolehlivě, a to za výhodnou hektarovou cenu aplikace. Kupující navíc získává kvalitní hnojivo Borosan Forte k přípravku Agil zdarma...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin, Olejniny