Filtr

Královna mezi odrůdami slunečnice

Pokud budeme hodnotit po pěstitelské a ekonomické stránce rok 2016 v rámci rostlinné výroby, musíme jednoznačně konstatovat, že olejniny dosahovaly nejlepšího ekonomického zhodnocení. Z olejnin je to právě slunečnice, která dociluje vynikajících výsledků díky velmi nízké nákladovosti vstupů. Slunečnice patří mezi plodiny schopné odolávat značným přísuškům a klimatickým výkyvům. Díky těmto vlastnostem dává slunečnice v České republice jedny z nejvyšších výnosů v Evropě.

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy

Aktuální články

Pro zachování kvality

Obiloviny i olejniny jsou nesmírně cenné komodity, o které je nutné neustále pečovat, a to zejména po sklizni. Jasným cílem každého farmáře je obdržet za svou produkci nejvyšší možnou cenu. Aby bylo možné tento cíl uskutečnit, je zapotřebí produkci uskladnit a vyčkat na co nejpříznivější ceny. Důvodem je fakt, že...

Kategorie: Komerční prezentace, Skladování

Rzi a listové choroby jarní pšenice

Jarní pšenice je považována za doplňkovou plodinu. V ročnících, kdy dochází k zimnímu poškození porostů ozimů, však její význam roste. Využívá se jí také po pozdě sklizených plodinách, kdy průběh počasí neumožnil zásev jiné plodiny. Pěstební plochy jarní pšenice značně kolísají podle průběhu počasí na podzim a během zimy a...

Kategorie: Ochrana rostlin

Sněti na jarních obilninách

Obilniny patří celosvětově k nejdůležitějším zemědělským plodinám podle rozsahu osevních ploch i jako zdroj potravin. Podle přihlášených množitelských ploch obilnin v České republice v roce 2016 jsou nejdůležitější obilniny seté na jaře jarní ječmen Hordeum vulgare L. (9978,01 ha), jarní pšenice Triticum aestivum L. (2540,03 ha), oves setý Avena sativa...

Kategorie: Ochrana rostlin

Připravují levandulové degustační menu

Na začátku předloňského roku se Lukáš Drlík s Veronikou Pejšovou rozhodli opustit svá stávající zaměstnání a začali hospodařit v Bezděkově na statku po prarodičích. V počátcích nedali na rady místních zemědělců, aby pěstovali tradiční plodiny řepku nebo kukuřici jako ostatní, ale rozhodli se na základě poznatků ze svých cest po...

Kategorie: LAKR

Hybridy kukuřice na vysočině

Agrofinal, který na trhu působí od roku 1997, vždy stavěl svoji nabídku hybridů silážních kukuřic na kvalitě. V posledních několika letech společnost uvedla na český trh výkonné kukuřice francouzského šlechtění, které patří k absolutní evropské špičce. Silážní kukuřice je velmi důležitou součástí krmné dávky skotu, a proto si zaslouží velkou...

Kategorie: Komerční prezentace, Kukuřice