08.05.2024 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Správně vyživená rostlina je základem úspěchu

Nedaleko Českých Budějovic hospodaří zemědělský podnik Kooprodukt Lišov, a. s., spadající do uskupení Zemědělské služby Dynín, a. s. Firemní filozofií celého uskupení je přistupovat individuálně ke každému chovu zvířat i ke každému kousku půdy, o který pečují. Provázaností rostlinné a živočišné výroby podniků přirozeně naplňuje požadavky udržitelnosti. Velkou výhodou jsou vlastní zdroje organických hnojiv, která sofistikovaně na základě rozborů doplňují minerálními, včetně listové výživy.

Uskupení firem

Uskupení několika firem Zemědělských služeb Dynín hospodaří v jihočeském regionu v nadmořské výšce mezi 300 až 500 m téměř na 8000 ha. Pozemky jsou převážně těžší, jílovité (výjimkou je oblast Dynína s lehčími půdami), spadající do bramborářské výrobní oblasti. Srážky přicházejí v průměrných ročních úhrnech kolem 640 mm. Mezi nejdůležitější plodiny patří kukuřice, řepka, obilniny, sója plus jeteloviny a trvalé travní porosty.

Živočišná výroba s důrazem na welfare zvířat je zaměřena na chov skotu a drůbeže. U skotu se zaměřují jak na mléčná plemena (1500 dojnic českého strakatého a holštýnského plemene), tak masná (350 matek masného typu – simentál, charolais a aberdeen angus) a výkrm býků. Disponují také dvěma bioplynovými stanicemi o výkonu 250 KW (Ohrazeníčko) a 640 KW (Chotýčany).

Zacíleno na Lišov

Jak upozornil Ing. Tomáš Hondlík, agronom ve společnosti Kooprodukt Lišov, v tomto podniku pěstují vedle potravinářských zejména krmné plodiny, které dodávají mateřské firmě Zemědělské služby Dynín (zaměřuje se především na výrobu krmiv a obchod se zemědělskými komoditami a přípravky na ochranu rostlin). Z celkových 2200 ha zemědělské půdy patří v Lišově přibližně 1800 ha orné. Zhruba na 500 ha zařazují pšenici s průměrným výnosem přes 7 t/ha, na 400 ha ozimou řepku (3,8–4 t/ha), na 240 ha kukuřici (obvykle 40–50 t/ha silážní, 8 t/ha zrnová), 180 ha patří jarnímu sladovnickému ječmeni (4 t/ha), který dodávají do Plzeňského Prazdroje, a 150 ha ozimému ječmeni (6 t/ha). Jeteli i vojtěšce vymezují shodně výměru kolem 100 ha. Zkušenosti mají i s pěstováním sóji, máku, slunečnice, ovsa, tritikale, hořčice či svazenky, které se v osevním postupu objevují nepravidelně podle potřeby. Zabývají se také množením osiv jak pro vlastní potřebu (zejména pšenice), tak na zakázku – v loňském roce měli například vedle pšenice semenářské porosty hořčice a svazenky. S výběrem odrůd pomáhají i vlastní pokusy (ozimá řepka a kukuřice).

Důležitou součástí pěstební technologie jsou v podniku také meziplodiny, kde se jako jedna z nejvhodnějších jeví svazenka, která se mimo jiné používá pro zúrodnění těžkých a jílovitých půd. Slouží též jako přerušovač osevních sledů, zelené hnojení i atraktant pro opylovače.

Výživa na základě rozborů

Důležitým vodítkem ke správnému výživnému stavu půd a rostlin jsou pravidelné rozbory i vizuální kontrola a na základě výsledků dodání vhodných makro- i mikroprvků. „V půdách se na pozemcích Kooproduktu Lišov potýkáme zejména s nedostatkem mědi, zinku a železa,“ upřesnil agronom s tím, že se jim velmi osvědčují hnojiva společnosti Chemap Agro, s. r. o.

Jedním ze spolehlivých produktů je Zeastim, listové hnojivo kombinující vysokou dávku fosforu s chelátovým zinkem a proauxinovými látkami, které cílí zejména do kukuřice. V loňském roce si vyzkoušeli, že Zeastim v období sucha dokáže porosty podržet, zřetelná byla podle Ing. Hondlíka jeho účinnost na posílení kořenového systému. Aplikace v Lišově probíhá obvykle kolem osmého listu kukuřice v dávce 2 l/ha.

Dobré zkušenosti mají i s řadou hnojiv Folit a Lister, které aplikují podle potřeby. Folit Bór 150 SL orientují zejména do ozimé řepky – na podzim ke zvýšení jistoty přezimování a celkového ozdravení, v případě problémů (například horší přezimování) pak na jaře většinou v dávce 1 l/ha. Do obilnin používají k celkovému ozdravení a zlepšení kořenového systému Folit P 500 SL, a to mezi třetím listem a sloupkováním v dávce 3 l/ha. „Celkově jsme si vědomi, že fosfor je důležitý pro fotosyntetické procesy v rostlině,“ dodal agronom další významnou funkci tohoto hnojiva. Nejen pro odstranění deficitu síry v půdě, ale také pro lepší hospodaření rostliny s vodou aplikují zejména do řepky, někdy i do obilnin listové hnojivo Folit Síra 800 SC, které působí na celkové ozdravení porostu. Využívají i prémiovou řadu (v chelátových vazbách) Lister Cu 100 SL (do řepky pro zlepšení hospodaření s dusíkem) a Lister Mn 80 SL pro podporu odnožování obilnin.

Jak říká Ing. Hondlík, listová hnojiva jsou důležitá a v technologii pěstování mají své nezastupitelné místo. Sami je mají vyzkoušené a fungují. V letošním roce je podle agronoma jejich aplikace významná vzhledem k nezvykle teplému počasí, kdy je oproti normálu vegetace ve velkém předstihu (pozn. Redakce – rozhovor probíhal na počátku dubna). S tím přichází riziko větších škod při případném mrazu, ale i vyšší a časnější výskyt chorob, například hlízenky či rzí. „Důležité je provádět pravidelnou kontrolu porostů a mít silné a zdravé rostliny,“ dodává agronom.

Celý článek naleznete v květnovém vydání časopisu Úroda (5/2024).*

Úvodní fotografie: Porost silážní kukuřice (DKC 3419, FAO 250), na který bylo aplikované listové hnojivo Zeastim Foto archiv Tomáš Hondlík

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down