11.09.2019 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zimovzdornost současného sortimentu odrůd ozimého ječmene

Zimovzdornost neboli odolnost ječmene k zimním stresům je důležitým znakem při popisu nových odrůd. Přezimování ozimů na našem území nejvíce ovlivňuje přímé působení mrazu nebo dlouhodobá sněhová pokrývka spojená s vyčerpáním rostlin a jejich napadením plísní sněžnou.

K rozlišení zimovzdornosti odrůd se používají přímé mrazové testy nebo provokační nádobové testy s přezimováním ozimů v bedýnkách umístěných v různé výšce nad povrchem půdy během zimního období. Provokační bedýnkové testy hodnotí přezimování rostlin za celé zimní období a stanoví odolnost ozimů k působení převážně abiotických stresů zimy (mráz, střídavé mrznutí a tání, zimní sucho, sněhová vrstva, zaplavení vodou, vytvoření ledové vrstvy). Touto metodou získávají ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni (VÚRV) každým rokem rozlišení zimovzdornosti genotypů ozimého ječmene. Pro dostatečné posouzení odrůdové odolnosti, tzv. stupně zimovzdornosti odrůd, opakují tyto testy nejméně po tři zimní období. Teprve po víceletém souhrnném zpracování výsledků ze všech testů vypočítají stupně zimovzdornosti jednotlivých odrůd.

K 15. 6. 2019 je ve Státní odrůdové knize (SOK), vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, zapsáno 54 odrůd ozimého ječmene, z toho 40 víceřadých a 14 dvouřadých. Tyto odrůdy jsou registrované v ČR a vyšlechtěné v různých evropských zemích. Přibližně 70 % všech registrovaných odrůd ozimého ječmene je německého původu, 30 % jsou odrůdy českého, rakouského, dánského, belgického a nizozemského šlechtění. Kromě nich se v ČR pěstuje i řada odrůd ozimého ječmene povolených na základě evropského katalogu.

Výsledky provokačních bedýnkových testů přibližují v zářijovém vydání časopisu Úroda Ing. Jana Musilová a RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc., z VÚRV. Uvádějí stupně zimovzdornosti (SZ) u sortimentu odrůd ječmene zapsaných v SOK a navíc tři odrůdy ze společného katalogu EU. Z výsledků je patrné, že převažují odrůdy se střední zimovzdorností (SZ 5–4), což je 58 %, z nich nejvíce pěstované či nově registrované odrůdy u nás jsou LG Triumph, KWS Meridian, SU Ellen, SY Tepee, Lancelot. Odrůdy s vysokou zimovzdorností tvoří 19 % a zastupují je odrůdy Impala, Anja, Titus, KWS Kosmos, Lester. Odrůdy s nízkou zimovzdorností (SZ 3–2,5) jsou zastoupeny 23 % a jsou to například KWS Ariane, Padura, Sandra, JUP či Leopard. U víceřadých ozimých ječmenů převažují odrůdy s vysokou a střední zimovzdorností, u dvouřadých ozimých odrůd tvoří nízkoodolné odrůdy polovinu ze schváleného sortimentu, uvádějí odborníci.*

Více informací přináší článek Ing. Jany Musilové a RNDr. Ilji Toma Prášila, CSc., z VÚRV v zářijovém vydání časopisu Úroda (9/2019).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down