01.02.2022 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zaměřili se na jarní plodiny

Společnost Limagrain Česká republika, s. r. o., uspořádala on-line seminář zaměřený na jarní ječmen, na který se odborná akce podívala z více úhlů pohledu. Komplexní přehled jarního portfolia společnosti Limagrain obohatily informace k nabídce hrachu, olejného lnu, jarní a přesívkové pšenici a jarního tritikale.

Odrůdovou nabídku sladovnického i krmného jarního ječmene přiblížil ve své přednášce vedoucí marketingu pro Českou republiku a Slovensko společnosti Limagrain Ing. Stanislav Doležal. Pro standardní typy piva nabízí společnost Limagrain odrůdy LG Tosca a Overture. LG Tosca je nová sladovnická odrůda (ukazatel sladovnické jakosti 8,5 bodu), která si již našla své místo na trhu díky kombinaci vysokého výnosu potvrzeného registračními zkouškami i praxí a velmi vysokého extraktu (84,1 %), zároveň dosahuje vysokého stupně prokvašení (83,2 %) při příznivě nízkém obsahu betaglukanů na úrovni 70 mg/l, zachovává si též čirost sladiny. Ing. Doležal doplnil také agronomické vlastnosti odrůdy, kde lez vypíchnout velmi dobrý zdravotní stav a výbornou odolnost k poléhání (7,5 bodu). Výsevek je u této odrůdy odvozen od vysoké odnoživosti a měl by se podle řečníka pohybovat na úrovni 3,5 až 4,5 MKS podle výrobní oblasti. HTZ 48 g dává předpoklad vysokého podílu předního zrna.

Pro výrobu Českého piva vedle stálic Bojos, Laudis 550 a Malz představil Ing. Doležal také dvě novinky – LG Ester a LG Stamgast. Ještě před tím, než může být odrůda uplatněna na trhu pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením České pivo, musí být registrována v ČR a doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, a. s., pro výrobu Českého piva. To nová odrůda LG Ester splnila a byla podle Ing. Doležala zařazena do provozního testování sladoven a pivovarů. V rámci registračních zkoušek i zkoušek pro SDO byla nejvýnosnější odrůdou pro České pivo, dobře si vedla v ošetřené i neošetřené variantě díky dobrému zdravotnímu stavu (gen mlo, dobrá odolnost vůči hnědé a výborná k rynchosporiové skvrnitosti…). Ing. Doležal doplnit také dobrou odolnost k poléhání (v registračních zkouškách 7 bodů), přesto doporučuje všeobecně jarní ječmen regulovat, předností je i vysoká HTZ (50 g) a velmi vysoký výnos předního zrna. Odnoživost odrůdy je na stření úrovni.

Pro novou sezónu je připravena další odrůda sladovnického ječmene pro výrobu Českého piva LG Stamgast ze Šlechtitelské stanice v Hrubčicích. Její největší předností je podle zástupce společnosti Limagrain vysoký výnos předního zrna i v řepařské, kukuřičné a obilnářské výrobní oblasti. Z hlediska zdravotního stavu opět obsahuje gen mlo, na vysoké úrovni má odolnost k dalším chorobám i nespecifickým skvrnitostem a také vůči poléhání. Podobně jako předchozí odrůda dosahuje vysoké HTZ – 49 g a vysokého podílu předního zrna. Odnoživost je taktéž střední. Jak doplnil Ing. Doležal, odrůdu v roce 2022 bude nakupovat jak společnost Sladovny Soufflet, a. s., tak Plzeňský Prazdroj, a. s.

K výčtu sladovnických odrůd připojil také tři krmné jarní ječmeny – Ovation, Azit a novinku LG Belcanto. Ta v rámci tuzemských registračních zkoušek ÚKZÚZ byla v loňském roce registrována jako nejvýnosnější odrůda celého sortimentu, zároveň byla zařazena i do zkoušek SDO pro ekologické zemědělství, kde v roce 2021 dosáhla též výnosového prvenství.

Ing. Jana Černá, obchodní a výrobní manažerka společnosti Limagrain pro oblast Čech, se ve své přednášce zabývala hrachem. Nejnovější odrůdou hrachu z provenience firmy Limagrain je žlutosemenný LG Aspen. Tato odrůda se vyznačuje dlouhými rostlinami a vysokým výnosem semen i zelené hmoty. Vhodná je proto podle zástupkyně společnosti Liamgrain také do luskoobilných směsek i na hrachovou siláž. Dalšími z významných vlastností odrůdy jsou vysoká odolnost vůči poléhání a vysoká barevná vyrovnanost semen.

Len je další z plodin, kterou se Ing. Černá zabývala. Vedle známých odrůd Lola a Libra, představila i novinku v nabídce olejného lnu, a to ranou odrůdu Aquarius. Ta byla registrována již po dvou letech zkoušení díky velmi vysokému výnosu semen (113 % na průměr kontrol, SDO ÚKZÚZ 2021) i oleje (121 %). Podle přednášející se stala nejvýnosnější odrůdou v ČR, zároveň s nejvyšším výnosem oleje z hektaru a nejvyšší olejnatostí semen. Zaujme i skladbou kyselin s vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové (57,1 %) a nízkým obsahem kyseliny linolové (16,1 %).

Petr Procházka, obchodní a výrobní manažer společnosti Limagrain pro oblast Moravy, se ve své přednášce věnoval portfoliu jarní a přesívkové pšenice plus jarního tritikale. Zajímavou odrůdou s širokým oknem výsevu je jarní a přesívková pšenice Leidi (A) od finského šlechtitle s nejlepším mrazovým testem v přesívkovém sortimentu. Úplnou novinkou nabídky společnosti Limagrain je Zenon (E), opět jarní a přesívková pšenice z německého šlechtění. Vyznačuje se velmi dobrým a vyrovnaným zdravotním stavem. Vhodná je i do sušších podmínek.

V nabídce jarního tritikale zmínil řečník dvě odrůdy – Somtri a Puzon, obě vhodné na zrno i zelenou hmotu pro výrobu senáže. U odrůdy Puzon zdůraznil také vhodnost pro ekologické zemědělství díky velmi dobrému zdravotnímu stavu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down