Archiv pro štítek: jarní obilniny

Filtr

Regulace plevelů v porostech jarních obilnin

Regulace zaplevelení v jarních obilninách je oproti ozimům mnohem snazší, což je způsobeno především jejich rychlým růstem. Konkurenční schopnost většiny jarních obilnin je proto velmi vysoká, zejména pokud mají v době vzcházení dostatek srážek. Při výběru herbicidů pro jarní obilniny odpadá problém s citlivostí některých herbicidů k nízkým teplotám při...

Kategorie: Ochrana rostlin

Sněti na jarních obilninách

Obilniny patří celosvětově k nejdůležitějším zemědělským plodinám podle rozsahu osevních ploch i jako zdroj potravin. Podle přihlášených množitelských ploch obilnin v České republice v roce 2016 jsou nejdůležitější obilniny seté na jaře jarní ječmen Hordeum vulgare L. (9978,01 ha), jarní pšenice Triticum aestivum L. (2540,03 ha), oves setý Avena sativa...

Kategorie: Ochrana rostlin

Hnojení jarních obilnin

Jarní obilniny jsou často nazývány jako plodiny staré půdní síly či doběrné plodiny. S ohledem na jejich růst a vývoj však tyto přívlastky nejsou zcela oprávněné. Naopak k dosažení potřebného výnosu a kvality produkce je nezbytné i u těchto plodin řešit hnojení ve vztahu k jejich nárokům na živiny a...

Kategorie: Výživa rostlin