Využití a zastoupení bioplynových hybridů kukuřice v Plzeňském a Karlovarském kraji

Pěstování a konečné užití kukuřice v oblasti, kterou dnes pro KWS zastupuji, se mění velmi rychle a v mnohém neuvěřitelně dynamicky. Samozřejmě je to dáno výstavbou bioplynových stanic v regionu, ale rovněž v sousedním Bavorsku.

Před sedmi lety pro nás bylo nepředstavitelné dodávat energetickou silážní hmotu do Bavorska, dnes je podle kvalifikovaného odhadu dodáváno do sousedního Bavorska 150 000 tun. Jen do bioplynové stanice Arschwang je dodáváno 50 000 tun silážní hmoty. Rovněž je dodáváno 15 000 tun LKS do vzdálenosti 125 km pouze z hybridů KWS. Je nutno podotknout, že jde převážně o zrnové typy Ricardinio, Podium, Silvinio a silážní hybrid Ronaldinio. Osetí provádějí naši zemědělci, sklizeň a doprava leží na odběrateli, cena v posledním období byla 1500 korun za tunu, výnosy byly na úrovni 20 tun drcených palic. Je nutno ještě doplnit, že čeští zemědělci dostávají zpět bezplatně granulovaný digestát.

Dále se hybridy KWS uplatňují při pěstování kukuřice u německých zemědělců hospodařících v regionu. Zde se tyto hybridy uplatňují ze 100 procent. U německých sedláků se plocha kukuřice každoročně zvětšuje a v současnosti je na úrovni 700 ha. Zde není o výkonnosti hybridů KWS diskutováno.

Samostatnou kapitolou je produkce v oblasti Chebska. Zde společnost KWS začínala od nuly (rozuměno, nebyli jsme zastoupeni) a dnes máme 40% podíl, ale u zemědělských podniků, které produkují siláž pro partnery na energetické využití v sousedním Bavorsku a Sasku, máme podíl 100%. Cena siláže se pohybuje od 850 do 1050 Kč/t a tato výrobní činnost se jeví jako efektivní a perspektivní způsob využití půdy.

KWS_Info_ur_02_2015_graf_web

Společnost KWS v regionu zakládá řadu poloprovozních pokusů a vždy nejlepší hybridy jsou využívány jako nosné v následném pěstebním roce. Výhodou pro uživatele je důsledný poradenský servis. Jako doklad toho, jak je využitý výnosový potenciál, lze dokumentovat výnosy od 52 do 62 t kukuřice z hektaru. Hybridy Atletas, Ursinio, Touran, Ricardinio a Silvinio prokázaly na Chebsku svoji výkonnost.

Je samozřejmostí, že firma KWS také spolupracuje se všemi bioplynovými stanicemi v celém regionu. V těchto podnicích máme zastoupení od 40 až po 100 %. Zde poskytujeme kompletní poradenský servis, zakládáme lokální poloprovozní pokusy, v nichž jsou zastoupeny především bioplynové hybridy.

Nelze jmenovat všechny bioplynové stanice, není to ani účelem, je však skutečností, že většina dnes již vsází na ověřené hybridy, které i ve stresových podmínkách (sucho, zamokření) poskytují spolehlivé výnosy.

Samostatnou kapitolou je česko-německá firma Agrarhandel, která obhospodařuje více než 500 ha orné půdy. Část produkce silážní kukuřice je pro vlastní bioplynovou stanici, část je exportována do Bavorska. Zde se podílí firma KWS se svými hybridy na 80 % z celkové výměry kukuřice. V loňském roce výnosová hladina odrůd Atletico a Atletas činila více než 60 t siláže z hektaru. Na provozních plochách bylo také dosaženého špičkového výnosu 80 t siláže u odrůdy Cannavaro při sušině 30 %.

Často slyšíme v odborných i laických kruzích, že kukuřice se neúměrně podílí na devastaci půdy. Z tohoto důvodu firma KWS provádí rozsáhlý poradenský servis včetně poloprovozních pokusů, protierozních pokusů, pokusů se šetrným zpracováním půdy a setí.

Není nutné jmenovat všechny hybridy, je však nutno si uvědomit, že speciální šlechtitelský program firmy KWS, který započal v roce 2001, přinesl a přináší své výsledky. Pro dokumentaci stačí přiložený graf.

Je na našich zákaznících, jakým způsobem se rozhodnou využívat spolupráci a poradenství KWS.*

Ing. Zdeněk Baxa,
regionální obchodní manažer,
KWS OSIVA s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *