01.02.2023 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt barevných změn na zrnech pšenice v roce 2021

Cílem studie odborníků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., a Ústavu ochrany rostlin NAAV bylo zjistit zastoupení zrn s barevnými změnami i druhové složení patogenů podílejících se na napadení zrna. V potravinářské pšenici je podíl zrn se zahnědlými špičkami určitým způsobem omezený, a to podle ČSN 46 1100-2, kdy se tato zrna hodnotí v rámci příměsí a nečistot jako „zrna se změněnou barvou klíčku“ (Polišenská a kol. 2022).

Výskyt barevných změn na zrnech po sklizni byl hodnocen u 122 vzorků ozimé pšenice z roku 2021. Vzorky poskytnuté k analýze byly náhodně odebrány pracovníky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v různých regionech České republiky. Vizuální analýza zrn ozimé pšenice ukázala, že u 50,8 % sledovaných vzorků bylo poškození zrna spojené s barevnými změnami na úrovni 0,1–5,0 % napadených zrn. Značné poškození zrna (>15 %) bylo zaznamenáno u 9,8 % vzorků ozimé pšenice. U 9 % vzorků nebylo zjištěno žádné napadení. U vzorků, jejichž podíl napadených zrn byl vyšší než 10 %, byla dále hodnocena přítomnost houbových patogenů. Bylo zjištěno, že nejčastěji byla tato semena infikována houbami rodu Alternaria (v průměru 68,5 %). Četněji byly dále zastoupeny rody Epicoccum (11,5 %), Arthrinium (7,0 %) a Fusarium (4,3 %).

Klíčivost zrn s barevnými změnami byla vysoká (95–100 %), což potvrzuje údaj z literatury, že houby rodu Alternaria obvykle neovlivňují klíčivost semen. Tedy použití zrna s barevnými změnami na osivo se jeví jako bezproblémové. Avšak využití této pšenice jako merkantil (potraviny, krmiva) je rizikové. Zástupci rodu Alternaria nebyli dříve považováni za závažný problém, ale v poslední době se ukázalo, že jsou podceňováni. Existenci zdravotního rizika pro konzumenty dokumentuje fakt, že v roce 2016 EFSA (European Food Safety Authority) vyhlásila výzvu pro doplnění údajů o výskytu alternariových mykotoxinů v potravinách a krmivech v kontextu potřeby zavedení legislativních opatření pro tyto mykotoxiny. Houby rodu Fusarium, Aspergillus a Penicillium mohou také produkovat mykotoxiny nebezpečné pro zvířata i člověka, uvádějí autoři článku (Lesia Golosna, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Jana Chrpová, CSc.) zveřejněném v časopise Úroda.

Více informací přináší únorové vydání časopisu Úroda (2/2023).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down