27.11.2023 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výnos hybridů kukuřice v pokusu

Kukuřice patří v podnicích se živočišnou výrobou mezi nejdůležitější pěstované plodiny. Kromě energetické hodnoty je ceněna pro vysoký genetický potenciál výnosu. Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2021 touto plodinou oseto 228,5 tis. ha. Což znamená, že je naší nejpěstovanější pícninou na orné půdě.

Tématem se v týdeníku Zemědělec č. 47/2023 zabývá spolu s dalšími autory Ing. Yvona Tyrolová z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Připomíná, že ústav se již řadu let zabývá testováním hybridů kukuřice z pohledu obsahu živin a výnosů jednotlivých částí rostliny. V roce 2022 byl uskutečněn pokus s devíti hybridy kukuřice zaměřený na zjištění výnosových a kvalitativních parametrů. Pozemky VÚŽV se nacházejí v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce 280 m. Průměrná roční teplota je 9,72 °C a průměrný roční úhrn srážek 557 mm. V termínu 20. dubna 2022 bylo zaseto devět hybridů kukuřice, z toho šest od firmy Pioneer a tři hybridy kontrolní: KP1 (P8201), KP2 (P8255), KP3 (DS1897B), KP4 (P8888), KP5 (P8949), KP6 (P9127), KK1, KK2, KK3 ve třech opakováních šestiřádkovým secím strojem Monosem v množství 90 000 jedinců/ha. Kontrolní materiály byly vybrány tak, aby obsáhly škálu FAO pokusných hybridů. Jednotlivá políčka měla délku 40 m.
Agrotechnika byla následující: na podzim byl na pozemek rozmetán a zaorán hnůj v dávce 25 t/ha. Předseťová příprava byla provedena kompaktorem, pozemek byl pohnojen ledkem amonným s vápencem (27 % N) v dávce 200 kg/ha, dále pak byl při setí použit pod patu Amofos (52 % P a 12 % N). Jako preemergentní postřik byl dne 22. dubna aplikován Bolton TX v dávce 4 l/ha (+ 300 l vody) a 23. května kvůli druhotnému zaplevelení MaisTer power v dávce 1,5 l/ha (+200 l vody). Předplodinou byla ozimá pšenice.

Výnosové výsledky

Nejvyššího výnosu celých rostlin kukuřice s klasem i výnosu klasů dosáhl hybrid KP4 (P8888). Rovněž hybridy KP2 (P8255) a KP6 (P9127) se svými hodnotami těchto dvou sledovaných parametrů velmi blížily výnosům hybridu KP4 (P8888). Hybridy KP2 (P8255), KP4 (P8888) a KP6 (P9127) se velmi dobře uplatnily svým výnosem klasů, hmotností jednoho klasu i hmotností celé rostliny s klasem, shrnuje autorka.*

Úvodní snímek: Pohled na pokusy s kukuřicí Foto Yvona Tyrolová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down