Vliv střídání plodin a zpracování půdy na zaplevelení polí

Druhové složení plevelů na orné půdě je ovlivňováno celou řadou dlouhodobých i krátkodobých faktorů. Plevelová společenstva se neustále přizpůsobují technologiím pěstování i změnám ve složení pěstovaných polních plodin. Pěstování plodin je z pohledu ekologické rovnováhy nepřirozeným jevem. Snahou vytvořit co nejvhodnější podmínky pro plodiny jsou nepřímo ovlivňovány i plevelné druhy.

Regulace plevelů je vždy obtížná a náročná. V minulosti převládal mechanický způsob hubení a vliv efektu střídání plodin, později herbicidy. Dnes se prokázalo, že nejvyššího efektu se dosáhne při kombinování všech uvedených způsobů regulace.

Podle doc. Ing. Jana Mikulky, CSc., a kolektivu z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně si musíme uvědomit, že naším cílem není úplné vyhubení plevelů, ale formou účinných metod pouze plevele regulovat a neumožnit neuváženými zásahy narušení rovnováhy mezi jednotlivými plevelnými druhy. Při nerespektování těchto zákonitostí si do budoucna vytvoříme celou řadu problémů. Příkladem může být rychlé rozšíření rezistentních populací plevelů vůči herbicidům nebo šíření některých invazních plevelných druhů v našich podmínkách.

Dnes víme, že jedině při uplatnění všech metod regulace včetně  vlivu střídání plodin, využití kvalitní mechanizace, která ovlivňuje kvalitu agrotechniky a zpracování půdy, správnou výživou a používáním účinných herbicidů, dosáhneme celkové snížené zaplevelenosti polí, vysvětlil doc. Mikulka.*

Více informací přináší článek doc. Ing. Jana Mikulky, CSc., a Ing. Jana Štrobacha, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, v dubnovém vydání časopisu Úroda.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down