Archiv pro štítek: zpracování půdy

Filtr

Vliv střídání plodin a zpracování půdy na zaplevelení polí

Druhové složení plevelů na orné půdě je ovlivňováno celou řadou dlouhodobých i krátkodobých faktorů. Plevelová společenstva se neustále přizpůsobují technologiím pěstování i změnám ve složení pěstovaných polních plodin. Pěstování plodin je z pohledu ekologické rovnováhy nepřirozeným jevem. Snahou vytvořit co nejvhodnější podmínky pro plodiny jsou nepřímo ovlivňovány i plevelné druhy.

Kategorie: Ochrana rostlin

Vliv zpracování na vlastnosti půdy

V Troubsku proběhl workshop v rámci mezinárodního projektu Visegrádský fond, který pořádal Zemědělský výzkum spol. s r. o. pod názvem „Vliv různého zpracování na fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy”. Jeho cílem bylo přiblížit dlouhodobé účinky zemědělství na půdu.

Kategorie: Půda

Zpracování půdy a jeho současné směřování

Půda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů na Zemi. Obecnou vlastností je její pomalá obnovitelnost. Poškození půdního prostředí různými vlivy bývá patrné i po mnoho desítek let. Současné období je charakterizováno stoupajícím tlakem na produkční schopnost půdy spolu s leckdy nevhodnými technologickými systémy obhospodařování.

Kategorie: Půda

Vliv technologie zpracování půdy na infiltraci vody

V současném období dochází v Evropě ke změnám klimatu. Pravidelně se opakují dlouhodobé přísušky proložené krátkým obdobím s intenzivním deštěm. Strategickým faktorem pro pěstování plodin se stává půdní voda. Prioritou zemědělců je, aby se co nejvíce vody z deště vsáklo do půdy přímo na daném místě a co nejméně ji...

Kategorie: Půda

Biologické zpracování půdy „bio-drilling“

Základní zpracování půdy je soubor opatření sloužících k upravování půdních vlastností, které poskytují rostlinám základní podmínky pro vzcházení, růst až po tvorbu požadovaných výnosů. Nejstarší používaná rádla známá z dob slavné Mezopotámie (4. tisíciletí př. n. l.) přes ruchadlo bratranců Veverkových (1824–1827) vedla k vývoji a následnému sestrojení mnoha technokratickým...

Kategorie: Půda

Na demonstrační farmě se hovořilo o strip-tillu

Druhého května proběhla v Bučině u Vysokého Mýta na Statku Bureš s. r. o. první skupinová demonstrační akce pro zemědělce a další odbornou veřejnost. Statek Bureš se přihlásil k dotačnímu titulu Podpora poradenství v zemědělství a působí jako demonstrační farma. ...

Kategorie: Půda

Vliv hlubokého zpracování půdy

Tento týden proběhly první dva ze šesti odborných zimních seminářů BEDNAR. V Pačlavicích se sešla více než stovka agronomů a vedoucích pracovníků ze zemědělství Moravy. Největší pozornosti se těšili oba pozvaní odborníci – prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze a Ing. Jiří Dostál, CSc., z...

Kategorie: Odborná přednáška, Půda