21.11.2014 | 03:11
Autor:
Kategorie:

V kukuřici více deoxynivalenolu

Letošní průběh počasí byl poměrně atypický a projevuje se to oproti jiným rokům větším výskytem některých škůdců, například slimáčků nebo hrabošů. V zrnové kukuřici je také větší výskyt mykotoxinů. Upozornil na to RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o. úvodem dvoudenního semináře Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů, který dnes skončil v Brně.

Jak uvedl, v posledním týdnu zaznamenala toxikologická laboratoř ústavu poměrně vysoké obsahy mykotoxinů v zrnu kukuřice. Důvodem jsou vysoké srážky, v jejichž důsledku došlo k většímu napadení palic fuzárii. Záchyty deoxynivalenolu jsou nad 2 ppm, což překračuje hygienický limit. Podle RNDr. Nedělníka by se tato kukuřice neměla dostat do potravního řetězce.

Upozornil také, že se na ministerstvu školství tvoří nová metodika pro hodnocení výzkumných organizací, přičemž do 26. 11. je otevřena veřejná debata nad prvním draftem. „Byl bych velmi rád, aby se především ústavy aplikovaného charakteru k této metodice vyjadřovaly, protože je opět cílena především na základní výzkum a z hlediska aplikovaného výzkumu tam nejsou téměř žádné výstupy, které podle mého praxe potřebuje,“ uvedl RNDr. Nedělník s tím, že na vytvoření draftu bylo vynaloženo několik desítek milionů korun.

Ing. Franišek Kůst, vedoucí oddělení polních plodin na ministerstvu zemědělství, konstatoval, že resort podporuje šlechtění plodin prostřednictvím národních dotací, konkrétně dotačním titulem podporujícím ozdravování polních a speciálních plodin (především 3. d.). Uvedl, že v roce 2013 se vyplácelo do 80 % uznatelných nákladů, bylo přijato i vyplaceno 37 žádostí, celkem za více než 52 mil. Kč. V roce 2014 se vyplácelo do 70 % uznatelných nákladů, bylo přijato 35 projektů, ale jeden byl zamítnut. Vyplácelo se necelých 64 mil. Kč.

Ing. Václav Hlaváček, CSc., viceprezident Agrární komory ČR, hovořil kromě jiného o jednání spojeném s novým rozpočtovým obdobím společné zemědělské politiky a čerpání prostředků z Programu rozvoje venkova a dalších fondů. Dodal, že chystají návrh zákona o prodeji půdy, který by měl definovat, kdo může za jakých podmínek nakupovat půdu v ČR, což je legislativa, kterou má většina zemí EU. Dalším dokumentem, na kterém pracují, je generel vodního hospodaření v krajině. Materiál by měl být projednán na vládní úrovni a sloužit jako kostra pro další rozhodovací proces. „Chceme aby se vybudovala systémová verze soustavy hospodaření s vodou v krajině,“ konstatoval Ing. Hlaváček. Uvedl, že ministrovi předložili návrh na zavedení povinného komplexního pojištění úrody. Na závěr Ing. Hlaváček dodal, že se v rámci Agrární komory diskutuje o možnosti povinného členství.*

Další podrobnosti se dočtete v některém z následujících čísel týdeníku Zemědělec.

Pohled do sálu

Pohled do sálu

RNDr. Nedělník

RNDr. Nedělník

Ing. Kůst

Ing. Kůst

Ing. Hlaváček

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down