26.03.2019 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úloha selenu ve výživě brambor

Růst a vývoj rostlin bramboru během vegetace ovlivňuje řada faktorů. Řadu z nich je možné regulovat. Jedním z nich je výživný stav rostlin, který má vliv nejen na příznivý vývoj rostlin během vegetace, ale zároveň i na konečnou kvalitu sklízených hlíz. Hnojení základními živinami je všeobecně známo. Neméně významné, i když často opomíjené je hnojení mikroelementy.

Tématem se v Úrodě č. 3/2019 zabývají Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.,  a Ing. Milan Čížek, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o. Autoři připomínají, že celkově jsou mikroelementy prvky, které rostliny potřebují v malém množství. Brambory nemají vyhraněný požadavek k mikroelementům, ale výrazný nedostatek se může projevit negativním vlivem na růst a vývoj porostu, zejména v pozdějších fázích vegetace. Mikroelementy se účastní v procesech regulace jednotlivých fyziologických procesů. Významnou úlohu mají v enzymatických procesech, které přímo aktivují. Jedním z mikroelementů, který může zajistit optimální vývin rostlin a zároveň vyšší nutriční hodnotu hlíz po sklizni, je selen. Rostliny ho přijímají z půdy a zabudovávají ho do svých tkáňových struktur. Tímto způsobem se z anorganické formy selenu stává organická, která je dále využitelná pro zvířata a člověka. Schopnost rostlin absorbovat selen z půdy je rozdílná. Vyšší koncentrací selenu v půdě můžeme zvýšit i jeho koncentraci v rostlinách. Selen v různém množství nalezneme na všech půdách. Jeho obsah se pohybuje v rozmezí od 0,1 µg/g až po 1,0 mg/g. Česká republika, stejně jako další evropské země, mají selenu v půdách nízký obsah. Ovšem důležitější než celkový obsah je jeho forma, ve které se v půdě vyskytuje.
Ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě probíhaly pokusy s různými dávkami a termíny aplikací selenu při pěstování brambor. Na obsah selenu v hlízách měly statisticky průkazný vliv všechny sledované faktory, tj. ročník, lokalita, odrůda (graf) i varianta hnojení selenem. Obsah selenu v hlízách vzrůstal se zvyšující se dávkou selenu do půdy.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down