20.11.2019 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ukončení vegetace u brambor a aktuální možnosti řešení

Ukončení vegetace u brambor, které nazýváme umělé nebo předčasné, je technologický zásah mnohostranného významu. Rozumíme jím přerušení vegetace zničením nebo odstraněním natě různými způsoby před jejím přirozeným dozráním a odumřením. Intenzivní pěstování brambor se současnými vysokými požadavky na kvalitu hlíz se bez tohoto zásahu neobejde. Využívá se prakticky u všech užitkových směrů pěstování, ale jeho hlavní účel se u nich částečně liší. Při intenzivním pěstování brambor lze porost ponechat do přirozeného dozrání spíše výjimečně a u většiny množitelských stupňů je umělé ukončení vegetace dokonce povinné, a to desikací. Termín a způsob ukončení vegetace závisí na řadě faktorů souvisejících s jeho účelem, průběhem vegetace i vlastnostmi pěstované odrůdy.

Jak uvádí v časopise Úroda Ing. Ervín Hausvater, CSc., a kolektiv z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., situace v problematice umělého ukončení vegetace, a to nejen u brambor, se v celé Evropě razantně mění k 4. 2. 2020 zákazem nejúčinnější látky pro desikace, kterou byl po několik desetiletí diquat. Tato látka nemá v účinnosti adekvátní náhradu. Pokud se nepodaří alespoň pro sadbové porosty brambor vyjednat výjimku, budou se podle odborníků pěstitelé často potýkat s obtížným řešením jak regulace velikosti sadby, tak jejího zdravotního stavu. U konzumních brambor lze očekávat největší problémy v letech s epidemickým šířením plísně bramboru. Bude nezbytné využívat mechanické ničení natě v kombinaci s desikanty, neboť dostupné účinné látky nedosáhnou účinnosti diquatu.

Pro následující sezónu zůstávají u nás v registru pouze přípravky na bázi paraflufen-ethylu (Kabuki) a kyseliny pelargonové (např. Beloukha). V úvahu připadá ještě přípravek Spotlight Plus (carfentrazone-ethyl), který je jinde v Evropě registrován již řadu let, u nás by mohl být pro příští rok povolen alespoň na výjimku, informují autoři článku.

Z pokusů provedených ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě a dosavadních výsledků a zkušeností vyplývá, že reálně nelze počítat s uplatněním přípravku Beloukha pro desikaci bramborových porostů pro velmi slabou účinnost, nehledě na vysokou cenu. Přípravky Kabuki a Spotlight Plus (dojde-li k jeho povolení na výjimku a následné registraci) lze s přijatelnou účinností uplatnit v kombinaci s mechanickým rozbitím natě. Samostatná aplikace těchto desikantů bude účelná pouze pro dozrávající porosty především konzumních brambor. V úvahu by přicházela také kombinovaná aplikace přípravků Kabuki a Spotlight Plus v plných dávkách po mechanickém rozbití natě. Z daných možností by tato varianta dosahovala nejvyšší účinnosti s nejnižším procentem obrostů.*

Tyto a další podrobné informace se dočtete v prosincovém vydání časopisu Úroda (12/2019).

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Dobrý den,

    z alternativních technologií pro desikaci brambor se nabízí možnost využití termické plečky s jiným nastavením úhlu a výšky plamene nad hrůbky při jiné rychlosti. Problémem by jistě bylo nahodilé poškození hlíz (vystouplých nad hrůbek v případě nekvalitní oborávky při mělčí výsadbě) a také požární bezpečnost (požáry, resp. ohrožení obsluhy při aplikaci na již více proschlé porosty a v době okolního sucha při větrném počasí, kdy by mohlo převážit nežádoucí vznícení suché organické hmoty nad žádoucím termickým šokem). Sám ruční ("svépomoc") termickou plečku používám na různé účely a myslím, že jde o ekologický, poměrně rychlý způsob ukončení vegetace. Obě zmíněná rizika lze eliminovat (případně poškozené hlízy sadby se projeví během 14 dní tj. do doby naskladnění, takže přetříděním by problém byl vyřešen; požární bezpečnost lze zachovat jednak vhodným technologickým postupem, jednak použitím pouze na vybrané plochy).
    Byly činěny ověřovací pokusy v tomto směru - předpokládám, že metodika neexistuje - a s jakým výsledkem? Nebyl shledán tento přístup vhodným ani jako doplňkový či v kombinaci s jiným zásahem jako účinný a ekonomicky efektivní?

    Děkuji za odpověď

    Ing. Ladislav Ulrych

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down