12.04.2023 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trendy regulace plevelů v porostech brambor

Regulace plevelů v konvenčním systému pěstování brambor je v současné době spolehlivě řešena pomocí herbicidů. Ačkoliv spektrum registrovaných účinných herbicidních látek do brambor není široké, lze na základě znalosti konkrétního druhového spektra plevelů zvolit vhodné řešení jedním, nebo kombinací více herbicidů. U řady pěstitelů však již nyní nastává omezení používání herbicidů (pesticidů obecně) v souvislosti s hospodařením v ochranných pásmech vodních zdrojů II. stupně (OPVZ). V bramborářské oblasti se to týká především území okolo vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce. A právě u herbicidů do brambor jsou omezení v těchto ochranných pásmech velmi vážná.

Dále je reálný předpoklad, že ve velmi blízké budoucnosti dojde k vyřazení některých standardně užívaných účinných herbicidních látek z registru. Proto bude v některých případech nutné přistupovat k alternativním způsobům regulace plevelů. Tyto informace uvádí v dubnovém časopisu Úroda (4/2023) Ing. Pavel Kasal, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o.

Jak připomíná, pro regulaci jednoletých plevelů lze v současné době u brambor využít sedm účinných látek pro preemergentní aplikaci – aclonifen (Bandur, Toutatis DamTec), clomazone (např. Command 36 CS), flufenacet (Plateen 41,5 WG), flurochloridone (Racer 25 EC), metobromuron (Proman, Sinopia), metribuzin (např. Sencor Liquid, Plateen 41,5 WG, Arcade 880 EC), prosulfocarb (Arcade 880 EC, Roxy 800 EC). Pro postemergentní použití jsou k dispozici čtyři účinné látky – bentazon (Basagran), metribuzin (např. Sencor Liquid), prosulfocarb (Arcade 880 EC) a rimsulfuron (Titus 25 WG).

Ne vždy je však možné provést dostatečnou herbicidní ochranu porostů brambor. Potom může být přistoupeno k některé nechemické metodě. Těch existuje celá řada, nicméně většina z nich je podle autora článku pro naše pěstitele brambor zcela nepoužitelná. Existují však pokusně ověřené účinné metody.

V minulých letech byl v rámci řešení výzkumných projektů NAZV vyvíjen kypřič hrůbků brambor Varior 500. Stroj byl vyvinut pro inovaci půdoochranného zpracování půdy ve spolupráci Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze, Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě a společnosti P&L Biskupice. Varior 500 byl dále využit pro mechanickou regulaci plevelů v podmínkách technologie odkameňování. Důvodem byly nedostatečné možnosti herbicidní ochrany v podmínkách OPVZ. Proto byly vyvíjeny pracovní nástroje pro mechanickou likvidaci plevelů před vzejitím a na počátku vzcházení brambor, které je možné osadit na kypřič hrůbků Varior 500, vysvětluje Ing. Kasal.

Účinnost mechanického zásahu pracovních nástrojů pro mechanickou likvidaci plevelů v podmínkách technologie odkameňování půdy byla v pokusech ověřována v letech 2021 a 2022. V roce 2021 byly porovnávány tři způsoby regulace plevelů. Základem byl konvenční způsob za použití herbicidu Plateen 41,5 WG v dávce 2,5 kg/ha. S konvenční variantou byla srovnávána mechanická kultivace za pomoci nástrojů pro mechanickou likvidaci plevelů. Tato operace byla provedena dvakrát – před vzejitím brambor a po jejich vzejití. Třetí variantou byla mechanická likvidace plevelů ve dvou termínech (shodně s druhou variantou) doplněná postemergentní aplikací herbicidu Titus 25 WG. V roce 2022 nebyla varianta s herbicidem zařazena, neboť v době možné aplikace se na pokusné ploše po kultivačním zásahu plevele nevyskytovaly. Dále byla zařazena ještě kontrolní varianta bez jakéhokoliv způsobu regulace plevelů.

V roce 2021 byla nejefektivnější varianta mechanického zásahu doplněná postemergentní aplikací herbicidní účinné látky rimsulfuron. Ta dosáhla průměrné plevelohubné účinnosti 85 %. V roce 2022 byla průměrná plevelohubná účinnost mechanického zásahu 88 %, průměrná účinnost herbicidního zásahu 91 %, uvádí Ing. Kasal.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down