24.03.2017 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Testovali protierozní postupy v kukuřici

Kukuřice setá se v dnešní době stala jednou z nejčastěji u nás pěstovaných zemědělských plodin a požadavek na její pěstování ze strany zemědělců se stále zvyšuje. Na mnoha místech České republiky se stále pěstuje kukuřice na nevhodných pozemcích, kde dochází k výrazné degradaci půdy vodní erozí.

 

Možnosti pěstování této plodiny bez eroze se v článku, který vyšel v Úrodě č. 3/2016, zabývá spolu s dalšími autory Ing. David Kincl z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i. Připomíná, že na mnoha místech České republiky se stále pěstuje kukuřice na nevhodných pozemcích, kde dochází k výrazné degradaci půdy vodní erozí. Vzhledem k stále větším výkyvům počasí a střídání období sucha a intenzivních srážek je potřeba půdu účinně chránit vhodnými protierozními opatřeními.
V příspěvku jsou uvedeny metody a půdoochranné technologie, které mohou napomoci k pěstování kukuřice optimálním způsobem a chránit tak půdu před různými typy degradace. Cílem článku je představení ověřené půdoochranné technologie setí kukuřice do trvalého travního porostu metodou pásově zpracované půdy (strip-till). Při ověřování této technologie pomocí simulátoru deště na pokusných parcelkách došlo ve všech růstových fázích kukuřice k velmi významnému snížení ztráty půdy a omezení povrchového odtoku, a to až o 99 % oproti konvenční variantě pěstování kukuřice.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down