20.03.2017 | 03:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tekutý inokulační přípravek pro sóju

Inokulace osiva sóji je účinný a pohodlný způsob, jak dodat efektivní rizobia do půdy s cílem vyvolat rychlou kolonizaci rizosféry rostlin a dostatečnou tvorbu hlízek.

Dobře nodulované kořeny sóji zajistí vysokou fixaci vzdušného dusíku, a tím i uspokojivý růst a vývoj rostlin, připomínají Ing. Tomáš Šimon, CSc., a Ing. Alena Czakó z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v článku věnovaném testování tekutého inokulačního přípravku pro sóju. Autoři konstatují, že nejčastěji používaným nosičem při výrobě rizobiálních inokulantů je rašelina, protože má vhodné vlastnosti, jako je vysoká vodní kapacita a velká povrchová plocha, které podporují růst a přežívání rizobií. Příprava nosiče však vyžaduje velké množství technologických kroků. Jednou z možností, jak eliminovat problémy spojené se zpracováním pevných nosičů, jako je rašelina, jsou tekuté inokulační látky. Kapalné inokulační formulace obecně obsahují kromě složek živných médií používaných pro kultivaci rizobií též určité doplňkové látky, které podporují přežívání rizobií v konečném balení a po nanesení na osivo nebo do půdy. Jsou to produkty typicky na vodné, olejové nebo polymerové bázi a ke změně vlastností kapalné fáze se používají různé polysacharidy a polyalkoholové deriváty. Současně obsahují vysoké koncentrace živých buněk rizobií na ml, a tím umožňují snížit aplikační dávky a zvýšit účinnost při aplikaci. Výsledky několika výzkumů ukázaly, že výkon tekutých rizobiálních formulací je srovnatelný s produkty na bázi rašeliny v polních podmínkách jak z hlediska růstu, tak výnosu luskovin.
V článku dále popisují testy laboratorně vyrobené kapalné inokulační látky. Výsledky ukazují, že tekutý inokulant je možné používat k inokulaci osiva sóji těsně před setím. Za předpokladu kratšího skladování v příznivých podmínkách (teploty do 15 °C, nepřítomnost světla) se dá použít jako prostředek pro předoočkování osiva sóji. Účinnost tekutého inokulantu při nodulaci kořenů sóji a tvorbě hlízek je srovnatelná s klasickým rašelinovým preparátem, aplikace na osivo je jednodušší.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down