16.03.2018 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Specifika integrované ochrany kukuřice

Odborný seminář Integrovaná ochrana při pěstování kukuřice, který v březnu v brněnském hotelu Voroněž pořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, měl představit hlavní specifika pěstební technologie této širokořádkové plodiny. Řešilo se zvýšení ploch kukuřice, které zapříčinilo výstavbu bioplynových stanic i v oblastech méně vhodných pro její pěstování. Řeč byla i o restrikcích účinných látek herbicidů.

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze, zmínil důvody, proč dochází k restrikcím účinných látek pesticidů. Jmenoval výskyt účinných látek v povrchové a podpovrchové vodě, jejich pomalý rozklad a kumulaci v prostředí, toxicitu pro necílové organismy, potenciální korcinogenitu a mutagenitu, kumulaci v živočišných tkáních i to, že narušují funkci živočišných hormonů (endokrinní disrubtory). Úplného zákazu se dočkaly účinné látky acetochlor a alachlor, dávkování bylo omezeno u účinných látek nicosulfuron a terbuthylazin. Dalšími možnostmi restrikcemi je zamezení opakovaného použití, vyloučení z používání v ochranném pásmu vodních zdrojů, omezení termínu a způsobu aplikace (například předsklizňové aplikace glyfosátu), vytváření minimálních ochranných pásem od povrchových vod a od krajů pozemků. „Musíme se připravit na to, že se budou vytvářet ochranná pásma od obydlených oblastí, jak tomu je například v Německu s přípravkem clomazone,“ řekl dále.

Ustupuje se od preemergentních aplikací

 

Doc. Jursík se věnoval také tomu, jak ovlivňují strategii regulace plevelů v kukuřici klimatické změny, zejména sucho v jarním období. To nutí pěstitele ustupovat od preemergentních (PRE) aplikací herbicidů na jaře před vzejitím plodiny. PRE aplikace eliminují plevele od počátku vegetace, ale mají obvykle horší environmentální profil. Právě za sucha a na těžších půdách hrozí selhání účinnosti, často jsou nutné opravy. Tyto aplikace jsou nahrazovány časně postemergentními aplikacemi (CPOST), které jsou vhodné do všech pěstebních oblastí. Výhodu CPOST aplikací doc. Jursík spatřuje v možnosti použití herbicidů s kratším reziduálním působením a v tom, že účinnost není tolik závislá na vlhkosti půdy.*

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down