Archiv autora: Jana Pančíková

Filtr

Univerzitní tramvaj se jmenuje Mendelka

Mendelka se jmenuje tramvaj, která brázdí Brno v zelených barvách Mendelovy univerzity v Brně. Jméno vybrali studenti a příznivci školy v anketě na sociálních sítích. Tramvaj slavnostně pokřtila včera rektorka prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., společně se studenty univerzitním pivem. Akce se konala na tramvajové smyčce před Lesnickou a dřevařskou...

Kategorie: Významné události

Nově registrovaná odrůda jarního máku setého

Velmi významnou plodinou našeho zemědělství je tradiční olejnina mák setý. V pěstování konzumního máku zaujímá Česká republika roli největšího světového pěstitele, následována je Tureckem. Pěstují se především domácí a slovenské odrůdy s modrou barvou semene. V roce 2018 na jaře byla registrována slovenská odrůda MS Harlekyn s modrou barvou semene.

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Uplatnění meziplodin a jejich přínos

Charakteristickým znakem meziplodin je ochrana povrchu půdy dostatečně narostlou nadzemní biomasou. Ta sehrává důležitou roli při protierozní ochraně půdy. Využití meziplodin jako půdoochranného systému se osvědčilo pro svůj ochranný efekt pokrytí půdy rostlinnými zbytky. Významně je ovlivňován vodní režim půdy znamenající velký přínos nejen z hlediska protierozní ochrany (vodní i...

Kategorie: Kukuřice, Meziplodiny

U kapličky se sešli už po třetí

Na jižní Moravě proběhl v pořadí šestý ročník vinařského semináře společnosti Belchim Crop Protection Czech Republic s. r. o. Zájemci o pěstování révy vinné se sešli již po třetí ve Vinařství u kapličky v Zaječí. V rámci semináře se dozvěděli o nových kombinacích účinných látek k ochraně révy vinné, o...

Kategorie: Ochrana rostlin

Integrovaná ochrana kmínu kořenného

Kmín kořenný je významnou minoritní komoditou českého zemědělství, která přitahuje zájem pěstitelů. Efektivita jeho pěstování je závislá především na tržní poptávce, na dodržování zásad správné agrotechniky a na ochraně proti škodlivým činitelům. Problematika chemické ochrany minoritních plodin obecně je komplikovaná skutečností, že se ocitly mimo hlavní komerční pozornost výrobců přípravků...

Kategorie: Ochrana rostlin

Lze omezit nouzové dozrávání řepky – ano, nebo ne?

Nouzové dozrávání ozimé řepky způsobené postupným odumíráním kořenového systému patří v současné době k hospodářsky nejvýznamnějším fytopatologickým problémům. Odhaduje se, že výnosové ztráty způsobené předčasným dozráváním řepky mohou dosáhnout 50–80 %. U široké zemědělské veřejnosti převažuje názor, že původcem jsou především zástupci půdních hub rodu Verticillium – V. longisporum a V. dahliae,...

Kategorie: Jak to vidím já