16.05.2022 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Současné postupy ve výživě brambor

Brambory jsou plodinou náročnou na živiny. Jedná se o obecně známou skutečnost, ale vzhledem k podmínkám pěstování nejsou vždy živiny z aplikovaných hnojiv plně využity. Celkový příjem a využití živin z půdního roztoku je složitý proces a bez určitých znalostí o vlivu hnojení na půdu a rostliny nemusí být zcela efektivní.

Tématem se v Zemědělci č. 17 zabývala Ing. Andrea Svobodová, Ph.D., která působí ve Výzkumném ústavu bramborářském Havlíčkův Brod, s. r. o. Připomíná, že s efektivitou využití živin úzce souvisí druh používaných hnojiv. Způsob výživy je třeba přizpůsobit i k danému účelu pěstování. U konzumních brambor je důležitá výše celkového výnosu hlíz, a proto převažuje výživa dusíkatými hnojivy. Ovšem při vyšších dávkách existuje nebezpečí kumulace dusičnanů v hlízách. Jiné poměry živin volíme k sadbovým bramborám, u kterých zvýšený podíl dusíku vede k prodloužení vegetace, a tím i období vzniku infekce virovými chorobami. Při pěstování brambor k různému účelu je třeba přizpůsobit způsob výživy.

Velmi významným faktorem je samotná přítomnost živin v půdě, která bývá souhrnně označována jako stará půdní síla. Na výživě rostlin se stará půdní síla podílí více než přímé dodání živin v hnojivech. Stará půdní síla se vytváří pravidelným hnojením i střídáním plodin v rámci osevního sledu. Udržení půdní úrodnosti jako předpokladu zajištění stabilních výnosů a kvality zajistíme přiměřenou náhradou odebraných živin organominerálním hnojením a správnými agrotechnickými zásahy. Při disproporcích je potřeba volit takové dávky hnojiv, které vedou k udržení nebo zlepšení obsahů a poměrů živin v půdě. Týká se to živin, které jsou vázány jílovitohumusovým komplexem či jílovými minerály v půdě.

Současná úroveň využití minerálních hnojiv při pěstování brambor je nízká (30–50 %). V bramborářských oblastech, kde se uplatňuje záhonové odkamenění půdy před sázením brambor, se v důsledku kypření půdy do větší hloubky rozptyluje hnojivo do většího objemu půdy. Dochází tak ke snižování koncentrace živin včetně pásma v blízkosti hlíz, odkud jsou nejvíce využitelné rostlinou. Důležité je vybrat vhodná hnojiva a zároveň vhodný způsob aplikace.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down