14.10.2020 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Soběstačnost ve výrobě brambor v ČR – fakta a cíle

Klesající soběstačnost u některých rostlinných komodit je ovlivněna nižší konkurenceschopností vlastní produkce, ale zejména dotační politikou jednotlivých zemí a EU. Stupeň soběstačnosti ve výrobě brambor v ČR a ostatních zemích EU ukazuje tabulka. Je zřejmé, že zatímco v ČR, na Slovensku, v Bulharsku je zřejmý výrazný trend snižování soběstačnosti, v bramborářsky vyspělých zemích (Německo, Nizozemsko, Francie) je situace zcela opačná a jednoznačně dokládá proexportní tendenci těchto zemí při výrobě brambor.

Jižní země Evropy (Itálie, Portugalsko, Španělsko) mají velmi nízký stupeň vlastní soběstačnosti. Některé země s vyšší spotřebou brambor (Polsko, Rumunsko) mají bilanci vlastní bramborové soběstačnosti dlouhodobě vyrovnanou. Z tohoto pohledu je výroba brambor v jednotlivých zemích EU nevyvážená a bramborářsky vyspělé země s ohledem na osázenou plochu, dosahované výnosy a produkci jsou u této plodiny zaměřeny na export vlastní produkce. To ve svém důsledku zhoršuje postavení českých pěstitelů brambor na tuzemském trhu. Tyto informace uvádí ve svém článku zveřejněném v časopisu Úroda Ing. Milan Čížek, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o.

Celý článek, který dále přináší pohled na fakta o soběstačnosti ČR ve výrobě brambor podle Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, naleznete v říjnovém vydání časopisu Úroda (10/2020). V závěru Ing. Čížek uvádí, že pokud porovnáme fakta s dlouhodobými cíli, určitě je ČR soběstačná ve výrobě obilovin a ozimé řepky. Na druhé straně u některých rostlinných komodit, mezi které patří brambory, se tento cíl jen obtížně podaří naplnit. Z pohledu brambor je situace nejsložitější u konzumních brambor, kde zejména u ostatních (pozdních) jsme soběstační pouze z 51,9 % a na tomto stavu nezměnil nic ani fakt, že byly konzumní brambory zařazeny mezi tzv. citlivé komodity. Snad pozitivním signálem může být fakt, že v roce 2020 se po dlouhé době meziročně mírně zvýšily osázené plochy bramborami zhruba o tisíc hektarů, a to ve prospěch konzumních brambor.*

Vývoj stupně soběstačnosti ve výrobě brambor (%) u vybraných zemí EU

Stát 2005 2010 2016
Česká republika 87,4 84,9 77,8
Slovensko 87,4 67,2 58,0
Polsko 101,8 101,0 103,0
Rumunsko 97,9 97,4 107,0
Maďarsko 91,4 79,3 84,0
Rakousko 91,0 91,2 91,0
Německo 109,4 137,3 126,0
Nizozemsko 160,4 187,1 205,0
Francie 107,9 115,7 114,0
Itálie 62,3 55,8 51,0
Portugalsko 72,0 49,0 50,0
Španělsko 69,3 63,3 62,0
EU-28 90,8 84,6 104,0
Zdroj: Eurostat

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down