Škrob a stravitelnost objemných krmiv

K produkci mléka se ve světě, vzhledem k odlišným klimatickým a geografickým podmínkám, používají různé systémy výživy dojnic. Tyto systémy využívají místních přirozených podmínek, jsou prověřeny lety praxe, zemědělci je zvládají a jsou pro danou oblast nejlevnější. Umělé zavádění jakéhokoliv systému do nevhodných podmínek je neefektivní a neekonomické. V ČR se používá krmná dávka složená z kukuřičné siláže v kombinaci s bílkovinnou siláží z jetelovin a travin a doplňků.

Objemná krmiva ve směsné krmné  dávce pro dojnice v ČR

Poměr kukuřičných a bílkovinných senáží se v podmínkách příznivějších pro  kukuřici pohybuje na úrovni 60 : 40,  v oblastech s vysokým podílem trvalých  porostů pícnin se podíl objemné složky  jetelotravních senáží navyšuje. Každá  z těchto složek objemu ovlivňuje stravitelnost  a produkční účinnost krmné  dávky (TMR).

Kukuřičná siláž je zdrojem energie. Tato  energie se nachází ve zbytku rostliny jako  strukturální vláknina – lignin, hemicelulóza  a celulóza, včetně nepatrného množství  jednoduchých cukrů, a v zrnu jako nestrukturální  vláknina – škrob. Vyšší obsah  škrobu zvyšuje stravitelnost siláže i TMR,  stravitelnost zbytku rostliny kukuřice nebývá  obvykle v podmínkách ČR příčinou  snížené stravitelnosti TMR (ta je ovlivňována  podílem vlákniny v bílkovinných pícninách,  zejména TTP).

Jetelotravní či vojtěšková senáž je zdrojem  bílkovin pro tvorbu mikrobiálního  dusíku a také strukturální vlákniny ligninu,  hemicelulózy a celulózy. Zajišťuje  peristaltiku bachoru. Jetelotravní a travní  senáže jsou často vzhledem k nižším  vegetačním srážkám, extenzivnímu pěstování  a nevhodnému termínu a způsobu  sklizně zdrojem vysokého podílu méně  stravitelných frakcí (ligninu), které negativně  ovlivňují stravitelnost a příjem  krmiva zvířaty.

Směsná krmná dávka (TMR) reflektuje  požadavek dojnic na racionální výživu  a požadavek chovatele na co nejnižší  náklady. Při omezení zdroje jednoho  z objemných krmiv se zvyšuje podíl druhého.  Pokud je nedostatek kukuřičné  siláže nahrazován senáží, stoupá obsah  vláknitých složek a klesá energetická  hodnota a příjem krmení zvířaty. Při  nedostatku bílkovinné píce a zvýšení  podílu kukuřičné siláže klesá obsah  vláknitých frakcí a snižuje se peristaltika  bachoru.

 

Požadované parametry hybridů kukuřice  pro racionální výživu dojnic v ČR

  1. Maximální výnos sušiny

Kukuřice je nejvýnosnější zdroj energie  z hektaru. Vysoká produkce z jednotky  plochy snižuje cenu kukuřičné siláže a tím  i náklady na výrobu mléka. Výnosová hladina  hybridů kukuřice je silně ovlivněna  ročníkem a agrotechnikou. Na provozních  plochách i ve zkoušeném sortimentu  státních zkoušek hybridy kukuřice KWS  vykazují každoročně nadprůměrné výnosy.

  1. Maximální výnos kukuřičného škrobu

Výnos škrobu z hektaru je vysoce ovlivněn  schopností hybridu ukládat škrob.  Hybridy KWS dokážou zvýšit obsah  škrobu během několika dnů o pět a více  procent. Rozdíl ve výnosu škrobu se  oproti konkurenci pohybuje v rozmezí  0,5–1 t/ha ve prospěch hybridů KWS,  při přepočtu na výnos pšenice je to 0,8  až 1,6 t/ha. Při 35% obsahu škrobu v kukuřici  a denní dávce 20 kg siláže s obsahem  sušiny 35 % dodáme do krmné  dávky 2,45 kg škrobu. Kukuřice s nižším  obsahem škrobu asi 28 % dodá do krmné  dávky pouze 1,96 kg škrobu (celkový  podíl škrobu v TMR v ČR činí asi 5,5 kg).  Rozdíl musíme doplnit z jiného zdroje,  proto vysoká koncentrace škrobu v siláži  jednoznačně zlevňuje výrobu mléka.  Navíc škrob kukuřice je lépe chráněn  před nežádoucí degradací v bachoru  než škrob obilovin.

  1. Vysoká stravitelnost zbytku rostliny s maximální délkou sklizňového okna

Pro systém výživy dojnic v ČR jsou vhodné  hybridy nejen s vysokým obsahem škrobu,  ale s vysokou stravitelností zbytku  rostliny, která je podmíněna maximální  délkou sklizňového okna. Sklizňové okno  je schopnost hybridu udržet dostatečně  dlouhou dobu optimální skladbu živin,  schopnost rychle ukládat škrob při zachování  vysoké stravitelnosti zbytku rostliny  (pomalém stárnutí) do termínu sklizně  (graf).

 

Důvěra se vyplatí

Jakýkoliv nedostatek v objemných krmivech, ať už kvantitativní nebo kvalitativní, saturují přídavky koncentrovaných krmiv, což přináší zvýšení nákladů na  produkci mléka. Siláže z hybridů kukuřice  KWS jsou zárukou vysokého výnosu, obsahu škrobu a stravitelnosti, zárukou  dostatečného množství kvalitní siláže.

Ing. Ludmila Kačicová,

Ing. Jaroslav Přikryl, CSc.,

KWS OSIVA s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *