17.07.2019 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Skladování pšenice inokulované Fusarium culmorum

Cílem práce odborníků z pracovišť Agrotest fyto, s. r. o., a OSEVA vývoj a výzkum, s. r. o., zveřejněné v časopise Úroda, bylo zjistit vliv skladování po dobu jednoho roku na kvalitu zrna pšenice a na obsah deoxynivalenolu (DON), a to jak u zdravého zrna, tak u zrna napadeného patogenem Fusarium culmorum, s určitým počátečním obsahem DON. Skladováno bylo zrno šesti odrůd pšenice různých kvalitativních tříd: Dagmar (A), Genius (E), Julie (E), Lear (C/K), Matchball (A) a Tobak (B).

Pšenice byla pěstována v Kroměříži a Zubří, ve sklizňových letech 2016 a 2017. Po sklizni bylo zrno skladováno 52 týdnů v běžných skladovacích podmínkách. V rámci celého pokusu obsah DON po skladování mírně poklesl. U změn některých kvalitativních parametrů nebyl rozdíl mezi vlivem skladování na inokulované a neinokulované zrno. Týkalo se to zejména nárůstu čísla poklesu a mírného snížení objemové hmotnosti u některých odrůd. Významně naopak inokulace ovlivnila změny vyvolané skladováním v obsahu a zejména kvalitě bílkovin vyjádřené Zelenyho sedimentačním testem, ke kterým došlo téměř u všech odrůd. Charakter změn byl však natolik ovlivněn jednotlivými faktory (lokalita, odrůda, ročník), že jej nelze zobecnit. Nejvíce se pokles kvality bílkovin projevil u elitní odrůdy Julie, uvádějí autoři.

Výsledky jejich pokusu potvrzují známý fakt, že veškerá opatření proti kontaminaci obilnin fuzáriovými mykotoxiny musí být realizována během vegetace na poli. Po naskladnění lze činit pouze opatření předcházející dalšímu zvyšování kontaminace.

Více informací přináší článek zveřejněný v časopise Úroda (7/2019). Autory tohoto příspěvku jsou RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.1, Ing. Kateřina Vaculová, CSc.1,  Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.1, Ing. Irena Sedláčková1, Ing. Jan Frydrych2, 1Agrotest fyto, s. r. o., 2OSEVA vývoj a výzkum, s. r. o.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down