Seznam doporučených odrůd sóje pro rok 2018

Pěstování sóje v podmínkách ČR se z mnoha obecně známých důvodů jeví jako perspektivní, čemuž odpovídá i nárůst pěstitelských ploch v posledních dvou letech a dosažené výnosy. Nezbytným předpokladem pro rentabilní pěstování je výběr vhodné odrůdy.

Usnadnit orientaci v odrůdové skladbě sóje by měl každoročně vydávaný Seznam doporučených odrůd sóje, který představuje zdroj nezávislých a objektivních informací získaných z výsledků pokusů prováděných v rámci registračních pokusů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a následně pokusů pro Seznam doporučených odrůd.

Seznam tak obsahuje popisy registrovaných odrůd sóje, které vykázaly v půdně-klimatických podmínkách České republiky velmi dobré výsledky. Pro rok 2018 bylo doporučeno sedm odrůd sóje rozdělených podle doby do zralosti do tří ranostních kategorií – odrůdy velmi rané, rané a středně rané. Ustupující velmi raná odrůda Bohemians byla zařazena do kategorie odrůd ostatních. Všechny doporučené a ostatní odrůdy neleznete v příspěvku Ing. Tomáše Mezlíka z Národního odrůdového úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v únorové Úrodě na str. 67.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *