21.06.2024 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Seznam doporučených odrůd ozimého ječmene pro rok 2024

Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie i v České republice jsou vytvářeny Seznamy doporučených odrůd (SDO) hlavních polních plodin, jejichž cílem je usnadnit uživatelům orientaci v širokém sortimentu nabízených odrůd, poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební podmínky v České republice.

Do pokusů pro SDO lze zařadit pouze odrůdy registrované v ČR, které udržovatel nebo zmocněný zástupce přihlásil do zkoušek a v případě sladovnických odrůd je o ně zájem ze strany sladovnického průmyslu.

Tři kategorie doporučování

Komise pro SDO zařazuje odrůdy do tří kategorií doporučování:

předběžně doporučené – odrůdy nově zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení,

doporučené – odrůdy zkoušené nejméně čtyři roky a splňující základní kritéria pro doporučení,

ostatní – odrůdy nesplňující některé ze základních kritérií pro doporučení nebo nezájem zpracovatelů.

Základní kritéria pro zařazení odrůd do jednotlivých kategorií jsou pro nesladovnické odrůdy – výnos zrna; pro sladovnické odrůdy – sladovnická jakost, výnos předního zrna, zájem sladařského průmyslu. Dalšími kritérii je odolnost k chorobám a poléhání.

Výčet odrůd

Hodnocení odrůd prezentovaných Ing. Olgou Dvořáčkovou z ÚKZÚZ v časopise Úroda (7/2024) vychází z dat získaných v pokusech konaných v letech 2020–2023 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ a spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ.

Mezi doporučené víceřadé odrůdy patří Avantasia, Beckenbauer, Camilla, Julia, KWS Higgins, KWS Kosmos, KWS Morris, Laurin, LG Korok, LG Triumph, LG Zoro, Luise, Picasso, SU Hetti a SU Midnight. Předběžně doporučené víceřadé odrůdy jsou Fascination, SU Urmel a Venezia. Do ostatních víceřadých odrůd patří Bonavira, RGT Mela a Rumcajs. Doporučené dvouřadé odrůdy tvoří skupina KWS Ariane, Stalagmit a Valerie. Předběžně doporučené dvouřadé odrůdy jsou Aretha, KWS Tardis, LG Campus a Normandy. Ostatní dvouřadé odrůdy – Cortina, Padura a Suez.

Další nové odrůdy ozimého ječmene

Na podzim roku 2023 bylo registrováno celkem devět nových odrůd ozimého ječmene. Většina odrůd pokračuje ve zkouškách pro Seznam doporučených odrůd a jsou v kategorii Předběžně doporučené odrůdy. U odrůd Bordeaux a Melia nebyla podaná Žádost do SDO a popis odrůd uvádí Ing. Dvořáčková v časopise Úroda (7/2024) z Rozhodnutí o registraci odrůdy.

Podrobné informace lze získat vedle časopisu Úroda také na webových stránkách ÚKZÚZ nebo v publikaci Seznam doporučených odrůd, která je každoročně vydávána v jarním období.*

Úvodní fotografie: Dvouřadé a víceřadé odrůdy ve společném pokusu (Nechanice, 14. 6. 2023) Foto Olga Dvořáčková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down