Seznam doporučených odrůd ozimého ječmene 2017

Obdobně jako v jiných zemích Evropské unie i v České republice jsou vytvářeny Seznamy doporučených odrůd (SDO) hlavních polních plodin. Jejich cílem je usnadnit uživatelům orientaci v širokém sortimentu nabízených odrůd a poskytnout pěstitelům a zpracovatelům objektivní a nezávislé informace o odrůdách a jejich vhodnosti pro pěstební podmínky v České republice.

V rámci SDO mohou být zkoušené odrůdy ječmene, které úspěšně prošly registračním řízením v ČR, byly přihlášeny majitelem do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd a projevil o ně zájem zpracovatelský průmysl.

Hodnocení odrůd, které uvádí Ing. Olga Dvořáčková z ÚKZÚZ v červencovém vydání časopisu Úroda, vychází z dat získaných v pokusech konaných v letech 2013–2016 na zkušebních stanicích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a zkušebních místech spolupracujících organizací. Zkoušení probíhá podle jednotné metodiky a pokusy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ.

Mezi odrůdy doporučené patří Johanna, KWS Ariane, KWS Glacier, KWS Kosmos, KWS Meridian, Leopard, Padura, Sandra, Sylva, Tamina, Titus a Wootan, předběžně doporučené Torpedo a ostatní Breunskylie, Fabian a Saturn.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *