Seznam doporučených odrůd ozimé pšenice 2017

Cílem Seznamu doporučených odrůd (SDO) je předložit pěstitelům nezávislé informace získané na základě empirických dat z polních odrůdových pokusů zakládaných v půdně-klimatických podmínkách České republiky. Hodnoceny jsou výnos zrna, jakost zrna a agronomické vlastnosti (odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování, odolnost proti chorobám).

Důraz je kladen na stabilitu jednotlivých parametrů. Proto se doporučení vydává až v době, kdy jsou u odrůd k dispozici minimálně tříleté výsledky zkoušení. Poté může být odrůda zařazena mezi předběžně doporučené. Doporučená může být odrůda až na základě výsledků minimálně čtyřletých zkoušek. Odrůda, která nesplňuje některé z výchozích kritérií, je zařazena mezi ostatní.

V seznamu doporučených odrůd pšenice 2017,  které uvádí Ing. Vladimíra Horáková z ÚKZÚZ v srpnové příloze Pšenice, je hodnocen aktuální sortiment odrůd ozimé pšenice, které vychází z pokusů ze sklizňových ročníků 2013–2017. Pokusy byly založeny na 27 lokalitách ve dvou úrovních ošetření. Základní (N) bez použití fungicidů a morforegulátorů a zvýšené (O) s minimálně dvěma fungicidními ošetřeními, morforegulátorem a kvalitativním dusíkatým hnojením. Hodnoceno bylo 26 odrůd v základním sortimentu a sedm odrůd v raném sortimentu.

Mezi odrůdy doporučené patří Annie, Balitus, Bernstein, Bohemia, Bonanza, Cimrmanova raná, Dagmar, Elly, Fakir, Frisky, Genius, Gordian, Julie, KWS Ozon, Matchball, Pankratz, Patras, Rumor, Turandot a Vanessa. Mezi odrůdy zařazené jako ostatní patří Artist,  Elan, Etana, Fabius, Matylda, Partner, Sailor, Tobak a Zeppelin. Mezi odrůdy předběžně doporučené patří Faunus, Futurum, Hyfi a Rivero.*

 

     

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *