23.10.2019 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Schopnost odrůd ozimého ječmene akumulovat mykotoxiny v zrnu

Fuzariózy klasu jsou považovány za jednu z nejzávažnějších chorob obilnin na světě, protože mohou působit nejen výnosové ztráty, ale i snížení hygienické kvality v důsledku kontaminace zrna sekundárními metabolity – mykotoxiny. Výskyt různých druhů patogenů z rodu Fusarium a typů produkovaných mykotoxinů je silně závislý na podmínkách prostředí i na hostitelských rostlinách (druhu obilniny). Epidemický výskyt klasových fuzarióz (FHB) je silně ovlivněn podmínkami ročníku (teploty, srážky) i virulencí patogenu. Významnou roli hraje také fyziologický stav hostitelské rostliny a geneticky podmíněná odolnost (Osborne a Stein 2007).

Článek Ing. Jany Chrpové, CSc., a kolektivu z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., a Výzkumného centra SELTON, s. r. o., se snaží upozornit na potenciální riziko zvýšeného obsahu mykotoxinů v zrnu krmného ječmene. V tříletých pokusech (2017, 2018, 2019) se třemi opakováními v Praze-Ruzyni byla hodnocena odolnost 16 odrůd ozimého ječmene registrovaných v ČR – Antonella, Colonia, Conny, Hobbit, Johanna, KWS Ariane, KWS Glacier, KWS Kosmos, Lancelot, Leopard, Lester, Padura, Paso, Saturn, Tamina, Wootan. Pokusy byly realizovány v  polních podmínkách (2017) a ve skleníku (2018 a 2019). Umělá infekce proběhla formou postřiku suspenzí konidií F. culmorum do deseti vybraných klasů ve fázi  kvetení. Pro rozvoj infekce byla použita ve všech ročnících závlaha.

Při navození optimálních podmínek pro patogen byla podle autorů textu u většiny zkoušených odrůd zjištěna vysoká akumulace deoxynivalenolu, což svědčí o tom, že odrůdy nemají odolnost k akumulaci mykotoxinů. Nejvyšší akumulace DON byla zjištěna u odrůdy KWS Kosmos, tato odrůda také vykazovala nejvíce symptomů. Naopak dvouřadá odrůda KWS Ariane, registrovaná v ČR pro sladovnické využití, vykázala v testech jak nízké symptomy infekce, tak významně nižší akumulaci DON.

Jelikož žádná z odrůd testovaného sortimentu nevykázala rezistenci k FHB a akumulaci DON, odborníci pro pěstitelskou praxi doporučují v letech s vyšším rizikem infekce (signalizace deštivého počasí v období kvetení) fungicidní ošetření azolovými přípravky od počátku kvetení (BBCH 61) do střední fáze kvetení (BBCH 65).*

Více informací přináší článek Ing. Jany Chrpové, CSc., a kolektivu v listopadovém vydání časopisu Úroda (11/2019, str. 32–34).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down