01.06.2021 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Různé způsoby hnojení kukuřice

V našich podmínkách se v ornici ročně rozloží v průměru 4 t organických látek na hektar, které je třeba dodat zpět v posklizňových zbytcích a kvalitních statkových hnojivech. Z důvodu poklesu stavu chovů hospodářských zvířat se naše zemědělství potýká s jejich nedostatkem.

Tématem se v týdeníku Zemědělec č, 17 zabývá spolu s dalšími autory Ing. Helena Kusá, Ph.D., která působí ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Připomíná, že k tomu mimo jiné přispívá spalování slámy, nedostatek kvalitních kompostů a dalších organických hnojiv s širším poměrem C : N, intenzivní zpracování půdy včetně paušálního hlubokého kypření a podrývání. S rozvojem bioplynových stanic (BPS) stoupá podíl organických hnojiv na bázi digestátu: digestát, fugát, separát. Složení digestátů je proměnlivé podle zastoupení surovin na vstupu do BPS, průběhu digesce či době zdržení ve fermentoru. Zejména obsahem dusíku a podílem sušiny se digestáty podobají kejdě, ale vykazují nižší obsah labilnějších frakcí uhlíku a vyšší hodnotu pH (7,9–9,0), jež vede k vyšším ztrátám dusíku ve formě emisí amoniaku. Digestáty bez další úpravy vykazují poměr C : N < 10 (zpravidla C : N = 4 – 6) a náleží k hnojivům s rychle uvolnitelným dusíkem, působí v půdě rychle, obdobně jako minerální hnojiva, zvyšují mineralizaci, a tím přispívají k rozkladu organických látek v půdě. Digestáty jsou zdrojem rychle přístupných živin, které jsou po digesci zastoupeny zejména v minerálních formách, a to především dusíku (4–7 kg/m3, přičemž 50–70 % představuje dusík amonný) a draslíku (3–5 kg/m3), dalších makroprvků obsahují podstatně méně (1–2 kg Ca/m3; 0,3–0,6 kg Mg/m3; 0,4–0,6 kg P/m3).

Rozsáhlé uplatnění mají digestáty při pěstování kukuřice, která dokáže využít vysoké dávky draslíku a jejíž životní cyklus umožňuje až tři aplikace na pozemek ročně: před setím, přihnojení do porostu ve fázi 6. listu a po sklizni. Právě před výsevem jařin a po podzimní sklizni jsou aplikovány nejvyšší dávky digestátů a všechny sledované zemědělské podniky je využívají vzhledem k potřebě vyprázdnit jímky. Vliv různých způsobů aplikace a dávek digestátu byl ověřován v pokusu s kukuřicí na zrno (po pšenici) na stanovišti v Praze-Ruzyni.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down