Rezistence mandelinky bramborové k insekticidům v ČR vzrůstá

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata Say) patří ke škůdcům s nejvyšší pravděpodobností rozvoje rezistence k insekticidům. Důvodem je její adaptace na obranné látky rostlin, které je schopna detoxifikovat nebo tolerovat. Tato adaptace se u mandelinky bramborové vyvinula koevolucí s rostlinami z čeledi lilkovitých. Ve světě byla postupně zaznamenána rezistence mandelinky ke všem používaným skupinám účinných látek insekticidů.

V příspěvku zveřejněném v časopise Úroda (5/2018) přináší jeho autoři prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., a Ing. Jitka Stará, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně aktuální informace o stavu rezistence mandelinky bramborové vůči insekticidům k roku 2017. V daném roce hodnotili účinnost pěti vybraných účinných látek přípravků na devět lokálních populací mandelinky bramborové. Výsledky byly porovnány s hodnocením účinnosti přípravků v letech 2008 až 2013. Pro hodnocení rezistence k insekticidům byla použita metoda topikální aplikace na larvy druhého vývojového stupně. Jak zjistili, pro populace ze středních Čech byla do roku 2010 prokázána rezistence mandelinky k pyretroidům i organofosfátům. K roku 2017 došlo ke zvýšení stupně rezistence k pyretroidům i organofosfátům na všech hodnocených populacích. V roce 2013 byly populace mandelinky bramborové ze středních Čech rezistentní k acetamipridu, zatímco thiacloprid byl ještě účinný. V roce 2017 došlo ke zvýšení stupně rezistence mandelinky k acetamipridu i thiaclopridu u všech hodnocených populací. Z neonikotinoidů zajišťoval dostatečnou ochranu brambor pouze thiamethoxam, avšak již s patrným trendem snižování účinnosti. Podle získaných výsledků je pro mandelinku bramborovou aktualizována antirezistentní strategie.*

Více informací se dočtete v květnové Úrodě (str. 86–91).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down